ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Improvement of Th17/Treg balance and Asthma Control Test score by Nigella sativa supplementation in asthmatic children: a new approach to managing [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2018; 6(1): 1-7 | DOI: 10.25002/tji.2018.686

Improvement of Th17/Treg balance and Asthma Control Test score by Nigella sativa supplementation in asthmatic children: a new approach to managing

Wisnu Barlianto1, Desy Wulandari1, Maya Chusniyah1, HMS Chandra Kusuma1, Sumarno Reto Prawiro2
1Department of Child Health, Faculty of Medicine, Brawijaya University, Saiful Anwar General Hospital, Indonesia.
2Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Brawijaya University, Indonesia

Introduction: Th17 and Treg cells have important roles in the development and progression of the allergic diseases, such as asthma. Several studies reported that Nigella sativa could improve chronic airway inflammation, and inhibit airway remodeling by regulating the immune system. To examine the effect of Nigella sativa supplementation on Th17/ Treg cells, and asthma control test score in asthmatic children. Materials and Methods: Twenty-eight children with asthma meeting the inclusion criteria in Saiful Anwar Hospital, Indonesia, participated in this study. All subjects took the standard treatment based on asthma guidelines. Nigella sativa oil (NSO) is given as additional treatment at the dose of 15–30 mg/kg/day for eight weeks in a randomized, singleblind- controlled trial. Th17 and Treg in peripheral blood mononuclear cells were analyzed by flow cytometry tool. Improvement of asthma control was accessed by ACT (Asthma Control Test) Score. Results: There was a significant decrease of Th17, and an increase of Treg percentages in NSO treatment group. Th17/ Treg ratio was lower in NSO group compared to the standard treatment group (1.06±0.33 vs. 2.30±1.08, p=0.001). The ACT score improvement was significantly higher in NSO compared to that in the standard treatment group (3.71±1.634 vs. 1.86±0.864, p=0.033). However, there was no significant correlation between Th17/Treg ratio and ACT score in pre- and post-treatment (p=0.552, p=0.344 respectively). Conclusion: NSO supplementation improves Th17/Treg balance and clinical symptoms in asthmatic children.

Keywords: Treg, ACT score, asthma, Nigella sativa

Astmalı Çocuklarda Nigella sativa Verilmesi ile Astma Kontrol Test Skoru ve Th17/Treg Dengesinde Düzelme: Astmanın Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım

Wisnu Barlianto1, Desy Wulandari1, Maya Chusniyah1, HMS Chandra Kusuma1, Sumarno Reto Prawiro2
1Department of Child Health, Faculty of Medicine, Brawijaya University, Saiful Anwar General Hospital, Indonesia.
2Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Brawijaya University, Indonesia

Giriş: Th17 ve Treg hücrelerinin, astma gibi allerjik hastaların ortaya çıkması ve ilerlemesinde önemli rolleri bulunur. Bir dizi çalışma, Nigella sativanın kronik hava yolu inflamasyonunu azalttığını ve bağışıklık sistemini düzenleyerek hava yollarının etkilenmesini azalttığını göstermektedir. Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada, Endonezya Saiful Anwar Hastanesinde astma tanısı koyulan 28 olgu irdelendi. Tüm hastalar, astma rehberine uygun olarak standart olarak tedavi aldı. Nigella sativa yağı (NSY), randomize tek kör çalışmada günde 15-30 mg/kg dozda 8 hafta boyunca verildi. Treg ve Th17 hücreleri periferik kan mononükleer hücrelerin içinde akan hücre ölçer ile sayıldı. Astmadaki düzelme, Astma Kontrol Testi (AKT) ile ölçüldü. Bulgular: NSY verilen grupta Th17 hücrelerinde anlamlı bir azalma, Treg hücrelerinin oranlarında da artış saptandı (1.06±0.33’e karşın. 2.30±1.08, p=0.001). AKT skoru NSY verilen grupta, standart tedavi uygulanan hastalara göre anlamlı derecede daha yüksek idi (3.71±1.634’e karşın 1.86±0.864, p=0.033). Ancak, tedavi öncesi ve sonrasında alınan örneklerde Th17/Treg oranları ve AKT skorlarında bir değişim görülmedi (sırası ile; p=0.552, p=0344). Sonuç: NSY verilmesi Th17/Treg dengesini ve astması olan çocuklarda klinik bulguları iyileştirir.

Anahtar Kelimeler: Th17, Treg, AKT skoru, astma, Nigella sativa

Wisnu Barlianto, Desy Wulandari, Maya Chusniyah, HMS Chandra Kusuma, Sumarno Reto Prawiro. Improvement of Th17/Treg balance and Asthma Control Test score by Nigella sativa supplementation in asthmatic children: a new approach to managing. Turk J Immunol. 2018; 6(1): 1-7
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale