ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325

EDITORIAL BOARD

EDITORIAL BOARD

Owner

Türk İmmünoloji Derneği

Editor-in-Chief

Prof. Dr. Günnur Deniz
İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0002-0721-6213

Managing Editor

Prof. Dr. Akif Turna
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0003-3229-830X

Assistants Editors

Arzu Aral
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0002-7300-1624
Ceren Çıracı
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0003-2162-0930
Tolga Sütlü
Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0002-7813-8734

Administrative Office

Doğpa Ticaret AŞ Blok Yıldız Cad. No:55 34353 Beşiktaş - İstanbul, Türkiye
www.turkimmunoloji.org.tr

Publication Secratary

Esra Dizdar

Editorial Board

Dr. Ali Önder Yıldırım
Helmholtz Zentrum München, Germany
[email protected]
ORCID: 0000-0003-1969-480X
Prof. Dr. Barbaros Oral
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0003-0463-6818
Prof. Dr. Cevayir Çoban
The Institute of Medical Science (IMSUT), The University of Tokyo Division of Malaria Immunology, Japan
[email protected]
ORCID: 0000-0002-4467-7799
Prof. Dr. Cezmi Akdiş
Swiss Institute of Allergy and Asthma, Davos, Switzerland
[email protected]
ORCID: 0000-0001-8020-019X
Prof. Dr. Derya Unutmaz
The Jackson Laboratory, Bar Harbor, USA
[email protected]
ORCID: 0000-0001-8898-6633
Prof. Dr. Dicle Güç
Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Emekli Öğretim Üyesi, Ankara, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0003-1203-2109
Prof. Dr. Güher Saruhan Direskeneli
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0002-6903-7173
Prof. Dr. Haner Direskeneli
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0003-2598-5806
Prof. Dr. İhsan Gürsel
Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Ankara, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0003-3761-1166
Prof. Dr. Ken J. Ishii
Tokyo University, Institute of Medical Science, Division of Vaccine Science, Department of Microbiology and Immunology, Japan
[email protected]
ORCID: 0000-0002-6728-3872
Prof. Dr. Mayda Gürsel
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Ankara, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0003-0044-9054
Prof. Dr. Moshe Ariditi
Cedars-Sinai Medical Center, Department of Pediatrics, USA
[email protected]
ORCID: 0000-0001-9042-2909
Dr. Oral Alpan
Amerimmune Clinic, Fairfax, USA
[email protected]
ORCID: 0000-0001-7467-8541
Prof. Dr. Sühendan Ekmekcioğlu
MD Anderson Cancer Center, Department of Melanoma Medical Oncology, Division of Cancer Medicine, Huston, USA
[email protected]
ORCID: 0000-0003-4079-6632
Prof. Dr. Şefik Sanal Alkan
Alkan Consulting LLC, Switzerland
[email protected]
ORCID: 0000-0001-8922-6337
Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye
[email protected]
ORCID: 0000-0002-4796-6828

LookUs & Online Makale