ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Potential Neuroinvasion Mechanism of SARS-CoV-2 [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2022; 10(2): 69-76 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2022.80774

Potential Neuroinvasion Mechanism of SARS-CoV-2

Ali Sahin1, Seval Kubra Korkunc2, Fatıma Hacer Kurtoglu3, Hilal Taskiran3, Betigul Ekmekci4, Huseyn Babayev1, Ahmet Hakan Ekmekci5
1Selcuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Koc University Institute of Health Sciences, Department of Immunology, Istanbul, Turkey
3Koc University Institute of Health Sciences, Department of Cellular and Molecular Medicine, Istanbul, Turkey
4Bahcesehir University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
5Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Konya, Turkey

The severe acute respiratory syndrome coronavirus-2, a coronavirus, is known to cause acute respiratory distress syndrome and a range of non-respiratory effects, particularly in elderly male patients with underlying health conditions such overweight, diabetes, and hypertension. The coronavirus disease-2019 sequelae include multiple organ failure and neurological issues, and these prior health issues are linked to endothelial dysfunction. Although inhalation is the most frequent mode of infection, this virus has also been discovered in neurons, cerebrospinal fluid, the choroid plexus, and meningeal vasculature.

Keywords: SARS-CoV-2, antiviral immunity, neurology, neuroinvasion, COVID-19

SARS-CoV-2’nin Olası Nöroinvazyon Mekanizmaları

Ali Sahin1, Seval Kubra Korkunc2, Fatıma Hacer Kurtoglu3, Hilal Taskiran3, Betigul Ekmekci4, Huseyn Babayev1, Ahmet Hakan Ekmekci5
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya, Türkiye
2Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İmmünoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hücresel Ve Moleküler Tıp Bölümü, İstanbul, Türkiye
4Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya, Türkiye, İstanbul, Türkiye
5Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya Türkiye

Bir koronavirüs olan şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü-2’nin, özellikle obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi sağlık sorunları olan yaşlı erkek hastalarda akut solunum sıkıntısı sendromuna ve bir dizi solunum dışı sekellere neden olduğu bilinmektedir. Bu sağlık sorunları endotel disfonksiyonla bağlantılıdır ve koronavirüs hastalığı-2019 sekelleri, çoklu organ yetmezliği ve nörolojik sorunları içerir. Solunum birincil enfeksiyon modu olsa da, bu virüs koroid pleksus ve meningeal arterlerin yanı sıra nöronlar ve beyin omurilik sıvısı dahil olmak üzere çeşitli organlarda keşfedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, antiviral immünite, nöroloji, nöroinvazyon, COVID-19

Ali Sahin, Seval Kubra Korkunc, Fatıma Hacer Kurtoglu, Hilal Taskiran, Betigul Ekmekci, Huseyn Babayev, Ahmet Hakan Ekmekci. Potential Neuroinvasion Mechanism of SARS-CoV-2. Turk J Immunol. 2022; 10(2): 69-76

Corresponding Author: Ali Sahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale