ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Could Individuals From Countries Using BCG Vaccination Be Resistant to SARS-COV-2 Induced Infections? [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2020; 8(1): 29-36

Could Individuals From Countries Using BCG Vaccination Be Resistant to SARS-COV-2 Induced Infections?

İhsan Cihan Ayanoğlu1, Emre Mert İpekoğlu1, Volkan Yazar2, İsmail Cem Yılmaz1, İhsan Gürsel2, Mayda Gürsel1
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Ankara
2Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji Bölümü, Ankara

The lower than expected number of SARS-CoV-2 cases in countries with fragile health systems is puzzling. Herein, we hypothesize that BCG vaccination policies and vaccine strain preferences adopted by different countries might influence the SARS-CoV-2 transmission patterns and/or COVID-19 associated morbidity and mortality. We also postulate that until a specific vaccine is developed, SARS-CoV-2 vulnerable populations could be immunized with BCG vaccines to attain heterologous nonspecific protection from the new coronavirus. In the lights of our investigations the most resistant countries appear to be the ones using Group I BCG strain. Within these countries, however, those who employs Russian strain is even more protected against COVID-19 infection.

Keywords: BCG, COVID-19, SARS-CoV-2 infections, protection

Verem Aşısı Uygulayan Ülkelerin Bireyleri SARS-CoV-2 Virüsünün Yol Açtığı Enfeksiyona Karşı Daha Dirençli Olabilir mi?

İhsan Cihan Ayanoğlu1, Emre Mert İpekoğlu1, Volkan Yazar2, İsmail Cem Yılmaz1, İhsan Gürsel2, Mayda Gürsel1
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Ankara
2Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji Bölümü, Ankara

SARS-CoV-2 vakalarının yetersiz sağlık sistemine sahip ülkelerde beklenenin altında olması kafalarda soru işareti yaratmaktadır. Burada biz farklı ülkelerin benimsediği verem (BCG) aşısı politikalarındaki ve aşılamadaki suş tercihlerindeki farklılıkların SARS-CoV-2’nin bulaşma modeli ve/veya COVID-19 ile ilişkilendirilen hastalık ve ölüm oranlarını etkileyebileceği hipotezini öne sürmekteyiz. Ayrıca SARS-CoV-2’ye özgü bir aşı geliştirilene kadar, enfeksiyona yakalanma riski yüksek olan popülasyonların BCG aşısı ile bağışıklanması ile yeni korona virüse karşı özgül olmayan heterolog bir koruma sağlanabileceğini öne sürmekteyiz. İncelemelerimiz sonunda BCG aşısı kullanan ülkeler arasında en iyi COVID-19’dan korunma sağlayanların özellikle Grup I tipi BCG aşılaması uygulayan ülkeler olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bunların arasında ise Rusya suşunu kullanan ülkelerin diğer BCG aşısı kullanan ülkelerden daha da iyi korunma düzeyi gösterdikleri anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: BCG, COVID-19, SARS-CoV-2 infeksiyonları, korunma

İhsan Cihan Ayanoğlu, Emre Mert İpekoğlu, Volkan Yazar, İsmail Cem Yılmaz, İhsan Gürsel, Mayda Gürsel. Could Individuals From Countries Using BCG Vaccination Be Resistant to SARS-COV-2 Induced Infections?. Turk J Immunol. 2020; 8(1): 29-36
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale