ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Inflammasome Induction and Immunostimulatory Effects of CpG-ODN Loaded Liposomes Containing DC-Cholesterol [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2014; 2(2): 21-28 | DOI: 10.5606/tji.2014.324

Inflammasome Induction and Immunostimulatory Effects of CpG-ODN Loaded Liposomes Containing DC-Cholesterol

Banu Bayyurt1, İhsan Gürsel2
1Bilkent Üniversitesi, Thorlab, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fen Fakültesi, Ankara, Türkiye
2Bilkent Üniversitesi, Thorlab, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fen Fakültesi, 06800 Bilkent, Ankara, Türkiye

Objectives: This study aims to investigate the effects of cholesterol content and cationic property of liposomes on immune response. Materials and methods: Liposomes containing high amounts of 3ß-[N-(N',N'-dimethylaminoethane)- carbamoyl] cholesterol hydrochloride (DC-cholesterol) were prepared and loaded with K- and D-type CpG oligonucleotide (CpG-ODN) via dehydration-rehydration (DRV) method. After splenocytes and peritoneal exudate cells (PECs) primed with lipopolysaccharide (LPS) was incubated either with free or liposomal CpG-ODN counterparts, supernatants were collected and used in cytokine (IFN-g, IL-12 and IL-1ß) ELISA. Additionally, supernatants of PECs primed with LPS and stimulated with liposomes containing different doses of DC-cholesterol were collected and used in IL-1ß ELISA assay. Results: Low-dose CpG-ODN loaded liposomal formulations induced higher immune activation than free CpG-ODN at the same dose. While high-dose liposomal CpG-ODN formulations decreased pro-inflammatory cytokine production in splenocytes, they increased the secretion of IL-1ß. Inflammasome activation was increased in a dose dependent manner when PECs primed with LPS were incubated with only liposomes. Varying lipid molar ratios of DC-Cholesterol containing liposomes increased IL-1ß production based on increasing lipid molar ratio. Conclusion: This study revealed that type and lipid ratio of liposomes may alter the cellular efficacy of the loaded immune-stimulatory agent and may initiate inflammasome activation.

Keywords: CpG-ODN; DC-cholesterol; immune response; inflammasome; liposome.

CpG-ODN Yüklü DC-Kolesterol İçeren Nano-lipozomların İnflamazomu Tetiklemeleri ve İmmün Uyarıcı Etkileri

Banu Bayyurt1, İhsan Gürsel2
1Bilkent Üniversitesi, Thorlab, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fen Fakültesi, Ankara, Türkiye
2Bilkent Üniversitesi, Thorlab, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Fen Fakültesi, 06800 Bilkent, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, lipozomların kolesterol içeriği ve katyonik karakterinin immün yanıt üzerindeki etkisi araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Yüksek miktarda 3ß-[N-(N’,N’-dimetilaminoetan)-karbamoil] kolesterol hidroklorid (DC-kolesterol) içeren lipozomlar hazırlanarak, içlerine dehidrasyon-rehidrasyon (DRV) yöntemiyle K- veya D-tipi CpG oligonükleotid (CpG-ODN) yüklendi. Dalak hücreleri ve lipopolisakkarit (LPS) ile ön muamele edilmiş periton eksüdat hücreleri (PEC), farklı dozlarda serbest ve lipozomda yüklü CpG-ODN’lerle inkübe edildikten sonra süpernatantlar toplandı ve sitokin (IFN-g, IL-12 ve IL-1ß) ELISA’sında kullanıldı. Ayrıca, LPS ile ön muamele edilmiş PEC hücreleri, farklı dozlarda DC-kolesterol içeren lipozomlarla uyarılarak süpernatantlarından IL-1ß tayini yapıldı. Bulgular: Düşük doz CpG-ODN içeren lipozomal formülasyonların, aynı doz serbest CpG-ODN’den daha fazla immün etkinleşmeye neden olduğu belirlendi. Yüksek doz lipozomal formülasyonların, dalak hücrelerinde proinflamatuvar sitokin üretimini azaltırken IL-1ß salgılattırdığı bulundu. LPS ile ön muamele edilen PEC’ler, boş lipozomlarla inkübe edildiklerinde, kendi başlarına inflamazomu lipozom miktarına bağlı olarak artırdığı görüldü. Değişik lipid molar oranlarında DC-kolesterol içeriği bulunan lipozomların IL-1ß üretimini lipid molar oranlarına bağlı olarak artırdığı gösterildi. Sonuç: Bu çalışma, lipozomdaki lipid oranı ve lipozomun tipine göre, içerisine yüklenen immün uyarıcı ajanın hücresel etkinliğini değiştirebileceğini ve inflamazomu etkinleştirme kabiliyetinin olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: CpG-ODN; DC-kolesterol; immün yanıt; inflamazom; lipozom

Banu Bayyurt, İhsan Gürsel. Inflammasome Induction and Immunostimulatory Effects of CpG-ODN Loaded Liposomes Containing DC-Cholesterol. Turk J Immunol. 2014; 2(2): 21-28
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale