ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Comparison of First and 21<sup>st</sup> Day anti SARS-CoV-2 anti-spike IgM and IgG Responses [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2022; 10(1): 28-33 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2022.58070

Comparison of First and 21st Day anti SARS-CoV-2 anti-spike IgM and IgG Responses

Muhammed Emin Düz1, Aydın Balcı2, Elif Menekşe1, Mustafa Durmaz3, Alper Gümüş4
1Amasya University, Sabuncuoglu Serefeddin Training and Research Hospital, Clinic of Medical Biochemistry, Amasya, Turkey
2Afyonkarahisar Health Sciences University Faculty of Medicine, Department of Respiratory Diseases, Afyonkarahisar, Turkey
3Merzifon Kara Mustafa Pasa State Hospital, Clinic of Medical Biochemistry, Amasya, Turkey
4Basaksehir State Hospital, Clinic of Medical Biochemistry, Istanbul, Turkey

Objective: There is no definitive information yet about antibody kinetics produced in response to coronavirus disease-2019 (COVID-19) infection. It is essential to know the antibody levels in different patient groups. Our study compared the immunoglobulin M (IgM) and immunoglobulin G (IgG) type antibody levels developed against COVID-19 infection by age groups and first-time complaints.
Materials and Methods: IgM and IgG levels were investigated on the day of diagnosis and on the 21st day on serum samples with a point-of-care tests device in ninety-four COVID-19 patients. Antibody responses were evaluated according to age groups and clinical complaints.
Results: First day IgM levels than 21st day and 21st day IgG levels than the first day were significantly higher (p=0.006, p<0.001, respectively). IgG on the first day and IgM on the 21st day was positive (>1). While IgG type antibody response was dominant in children, it was found that a robust antibody response occurred in young adults and over 65 years of age.
Conclusion: Anti-spike severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2 IgM antibodies remain positive for more extended periods, unlike known infectious agents, and measuring positive IgG values on the first day is insignificant in terms of protection against infection and appears specific to COVID-19. While IgG type antibodies dominate children, strong IgG and IgM type responses can be detected in young adults and the elderly. Different antibody responses may develop according to clinical findings.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19 virus, viral antibodies, point-of-care testing

İlk ve 21. Gün anti SARS-CoV-2 anti-spike IgM ve IgG Yanıtlarının Karşılaştırılması

Muhammed Emin Düz1, Aydın Balcı2, Elif Menekşe1, Mustafa Durmaz3, Alper Gümüş4
1Amasya Üniversitesi, Sabuncuoğlu Şerefedddin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Amasya
2Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Afyon
3Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, Amasya
4Başakşehir Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul

Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) enfeksiyonuna yanıt olarak üretilen antikor kinetikleri hakkında henüz kesin bilgi yoktur. Farklı hasta gruplarında antikor seviyelerinin bilinmesi hayatidir. Çalışmamızda, COVID-19 enfeksiyonuna karşı geliştirilen immünoglobulin M (IgM) ve immünoglobulin G (IgG) tipi antikor düzeylerinin yaş grupları ve ilk şikayetlere göre karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Doksan dört COVID-19 hastasında tanı günü ve 21. günde hasta-başı test cihazı ile serum örneklerinde IgM ve IgG düzeyleri incelenmiştir. Antikor yanıtları yaş gruplarına ve klinik şikayetlere göre değerlendirilmiştir.
Bulgular: İlk gün IgM düzeyleri 21. günden ve 21. gün IgG düzeyleri birinci günden anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla, p=0.006, p<0.001). İlk gün IgG ve 21. gün IgM düzeyleri pozitif saptanmıştır (>1). Çocuklarda IgG tipi antikor yanıtı baskın olurken, 65 yaş üstü ve genç erişkinlerde güçlü bir antikor yanıtının oluştuğu gözlenmiştir.
Sonuç: Başak proteinine karşı oluşan şiddetli akut solunum yolu sendromu-koronavirüsü-2 IgM antikorları, Sars-Cov-2'ye özgün olmak ile birlikte, ilk günden IgG antikorlarının oluşmasına rağmen, enfeksiyona karşı tam bir koruma sağlamıyor gibi görünmektedir. IgG tipi antikorlar çocukluk çağında baskınken, genç yetişkinlerde ve yaşlılarda güçlü IgG ve IgM tipi yanıtlar tespit edilebilmektedir. Klinik bulgulara göre farklı antikor yanıtları gelişebilir.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, COVID-19 virüsü, viral antikorlar, hasta-başı test

Muhammed Emin Düz, Aydın Balcı, Elif Menekşe, Mustafa Durmaz, Alper Gümüş. Comparison of First and 21st Day anti SARS-CoV-2 anti-spike IgM and IgG Responses. Turk J Immunol. 2022; 10(1): 28-33

Corresponding Author: Muhammed Emin Düz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale