ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Oxidative Biomarkers of Immuno-Oncology [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2019; 7(3): 132-136 | DOI: 10.25002/tji.2019.1137

Oxidative Biomarkers of Immuno-Oncology

Suhendan Ekmekçioğlu1
University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Melanoma Medical Oncology, Houston, TX, USA

Advances in immuno-oncology (IO) are altering the standard care of cancer and drug development platforms. Immunotherapy has been approved as an important treatment option for patients of many cancer types. However, despite many immunotherapies produce initial clinical responses, most advanced cancer patients recur so that currently there is an urgent need to identify and counteract both the intrinsic resistance as well as acquired mechanisms. Developing high-throughput biomarkers to evaluate diagnostic, predictive, prognostic and therapeutic effects of newly developed drugs is the most dynamic phase in IO today. The complexity of cancer and the immune response comes with the setbacks on discovery and validation of predictive biomarkers for IO since it can differ vastly between people and cancer subtypes. Approaches for biomarker discovery includes next-generation gene expression profiling, which includes patient-level biomarker characterization, and multiplex spatial protein profiling to identify protein targets including immune and cancer cell markers. Technologic advantages and constant improvements in biomarker discovery change the IO landscape quickly, only to get better outcome in effective practices in the clinic.

Keywords: Immuno-oncology, inflammation, biomarker, oxidative stress

İmmüno-Onkolojinin Oksidatif Biyobelirteçleri

Suhendan Ekmekçioğlu1
University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Melanoma Medical Oncology, Houston, TX, USA

İmmün-onkoloji’de (İO) gelişmeler kanserin standart tedavisini ve ilaç gelişimi platformunu değiştirmektedir. Bugün, pek çok kanser hastası için immün tedavi önemli bir tedavi seçimi olarak kabul edilmiştir. Fakat bununla beraber pek çok immün tedavi protokolü başlangıçta klinik bir yanıt göstermesine rağmen ileri kanser hastalarında hastalığın tekrarı olasılığını belirlemek ve mücadele etmek açısından hem doğal hem de kazanılmış direnci tanımlamak gerekmektedir. Tanı koyucu, koruyucu, hastalığın seyrini ve tedavinin etkinliğini ölçebilecek yüksek çıkımlı biyobelirteçleri geliştirmek bugün İO’nin en aktif safhasını oluşturmaktadır. Kanser ile immün yanıtın karmaşık yapısı İO’de koruyucu biyobelirteçlerin keşfi ve onaylanması açısından güçlükler ile birlikte gelmektedir ve kişiden kişiye değiştiği gibi farklı kanserler arasında da çeşitlilikler göstermektedir. Yeni biyobelirteç keşfi, hastaya özel biyobelirteç özelliğini hedefleyen yeni nesil dizileme ve bağışıklık hücresi ile kanser hücresindeki protein hedeflerini belirleyen ‘çoklu spasyal protein profilleme’ yaklaşımlarını içerir. Günümüzdeki teknoloji avantajları ve belirteç keşfindeki sürekli gelişmeler İO alanını hızla değiştirmekte, klinikte daha iyi tedavi yanıtlarını en etkin şekliyle elde etmemize yardımcı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İmmüno-onkoloji, enflamasyon, biyobelirteç, oksidatif stres

Suhendan Ekmekçioğlu. Oxidative Biomarkers of Immuno-Oncology. Turk J Immunol. 2019; 7(3): 132-136
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale