ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Enteric Adenovirus Antigens in Children with Gastroenteritis [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2014; 2(1): 1-4 | DOI: 10.5606/tji.2014.290

Enteric Adenovirus Antigens in Children with Gastroenteritis

Objectives: This study aims to investigate the age and seasonal distribution of enteric adenovirus gastroenteritis in childhood.
Patients and methods: The records of stool specimens of a total of 2,422 patients (968 females, 1454 males; mean age 3.6 years; range 0 to 16 years) admitted to our hospital with the complaint of acute gastroenteritis between January 2009 and December 2012 were retrospectively analyzed. Adenovirus serotype 40-41 antigens in the stool specimens were investigated through the immunochromatographic test.
Results: Of a total of 2,422 stool specimens, 170 were found to have viral antigens. Most of the patients were between 0 and 2 years old (n=106; 62%). Enteric adenovirus infection was mostly seen during spring (8%) and it reached peak during August (11.2%).
Conclusion: The detection of adenoviruses in acute gastroenteritis is important to prevent unnecessary antibiotic usage and to reduce the development of antibacterial resistance.

Keywords: Enteric adenovirus; gastroenteritis; immunochromatography.

Gastroenteritli Çocuklarda Enterik Adenovirüs Antijenleri

Amaç: Bu çalışmada çocukluk çağında enterik adenovirüslere bağlı gelişen gastroenteritlerin yaş ve mevsimsel dağılımı incelendi.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2009 - Aralık 2012 tarihleri arasında hastanemize akut gastroenterit yakınması ile başvuran 2422 hastanın (968 kız, 1454 erkek; ort. yaş 3.6 yıl; dağılım 0-16 yıl) dışkı örneklerine ait kayıtlar retrospektif olarak incelendi. Dışkı örneklerinde adenovirüs serotip 40-41 antijenleri immünokromatografik test ile araştırıldı. Bulgular: Toplam 2422 dışkı örneğinin 170’inde viral antijen saptandı. Hastaların çoğu 0-2 yaş arasında idi (n=106; %62). Enterik adenovirüs enfeksiyonu en fazla ilkbahar mevsiminde (%8) görüldü ve Ağustos ayında ise zirve yaptı (%11.2).
Sonuç: Akut gastroenteritlerde adenovirüs saptanması gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi ile beraber antibakteriyel direnç gelişiminin azaltılması yönünden önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Enterik adenovirüs; gastroenterit; immünokromatografi.

. Enteric Adenovirus Antigens in Children with Gastroenteritis. Turk J Immunol. 2014; 2(1): 1-4
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale