ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Soybean Extract Suppresses B Cell Activation Through TLR3/TLR4 in High Fat-High Fructose Diet Mice [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2018; 6(3): 95-103 | DOI: 10.25002/tji.2018.866

Soybean Extract Suppresses B Cell Activation Through TLR3/TLR4 in High Fat-High Fructose Diet Mice

Mochammad Fitri ATHO’İLLAH1, Yunita Diyah SAFİTRİ1, Farida Dewi NUR’AİN1, Sri WİDYARTİ1, Tsuboi HİDEO2, Muhaimin RİFA’İ1
1Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Science, Brawijaya University, Malang, East Java, Indonesia
2Department of Immunology, Nagoya University Graduate School of Medicine, Showaku, Nagoya, Japan

Introduction: The relationship between B cells and Toll-like Receptors (TLRs) under high fat-high fructose diet (HFFD) is still poorly understood. Isoflavone content from soybean can be modified by using biotic and abiotic elicitors to synthesize glyceollin. Glyceollin has gained much interest in recent past year due to its beneficial effects on health. The study aimed to examine the ameliorative effect of elicited soybean extract (ESE) on B cells profile in HFFD mice. Material and Methods: Twenty-eight female Balb/C mice were divided into normal diet (ND), ND + ESE 104 mg/kg, HFFD, HFFD + Simvastatin 2.8 mg/kg, ESE 78 mg/kg, 104 mg/kg, and 130 mg/kg, respectively. Mice were fed with HFFD for 24 weeks and ESE was administered orally per day at last 4 weeks. At week 24, the animals were sacrificed and the spleen was collected. B cells were labeled as B220+TLR3+, B220+TLR4+, B220+NF?B-, and B220+NF?B+ and the B cells expression were measured by flow cytometry. Molecular modeling was performed by Pyrx 0.8 and visualized in PyMol. Results: The ESE treatment significantly decreased B220+TLR3+, B220+TLR4+, and B220+NF?B+ expression and restored B220+NF?B- expression in HFFD mice (p<0.05). Glyceollin I exerted the lowest binding affinity with estimated energy was -7.0 kcal/mol at NF?B. Conclusions: ESE administration ameliorates HFFD-induced inflammation by modulating TLR3/TLR4 activation and prevents NF?B expression of B cells in HFFD mice. ESE exerts as a promising agent in the future and provides a better understanding mechanism to treat chronic inflammation caused by HFFD.

Keywords: B cell, soybean, high fat-high fructose diet, NF?B, TLR3/TLR4B cell, soybean, high fat-high fructose diet, NF?B, TLR3/TLR4

Soya Fasülyesi Özütü, Yüksek Oranda Yağ ve Fruktoz ile Beslenen Farelerde TLR/TLR4 Yolu ile B Hücrelerinin Uyarımını Baskılar

Mochammad Fitri ATHO’İLLAH1, Yunita Diyah SAFİTRİ1, Farida Dewi NUR’AİN1, Sri WİDYARTİ1, Tsuboi HİDEO2, Muhaimin RİFA’İ1
1Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Science, Brawijaya University, Malang, East Java, Indonesia
2Department of Immunology, Nagoya University Graduate School of Medicine, Showaku, Nagoya, Japan

Giriş: Yüksek oranda yağ ve fruktoz ile beslenme ile B hücreleri ve Toll benzeri reseptörler (TLR) arasındaki ilişki tam olarak anlaşılamamıştır. Soya fasülyesinden elde edilen izoflavonlar, biyolojik olan ve olmayan maddeler kullanılarak glyseolin üretiminde kullanılabilir. Gliseolin, sağlığa olan olumlıu etkileri nedeni ile, son yıllarda özel bir ilgi alanı olmuştur. Bu çalışmada, soya fasülyesi özütünün B hücreleri üzerine olan, yüksek yağ ve fruktoz diyeti ile beslenen farelerde etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Yirmisekiz dişi Balb/c fare, normal beslenen, soya fasülyesi özütü alan, 104 mg/kg soya fasülyesi özütünün yanı sıra 2.8 mg/kg simvastatin uygulanan, sırası ile günde 78 mg/kg, 104 mg/kg ve 130 mg/kg olmak üzere en az 4 hafta soya fasülyesi özütü verilen gruplara ayrıldı. Yirmidördüncü haftada, denekler öldürülerek dalakları elde edildi. B hücrelerinin B220+TLR3+, B220+TLR4+, B220+NF?B- ve B220+NF?B+ alt grupları akan hücre ölçer ile saptandı. Pyrx 0.8 ile moleküler modelleme yapıldı ve bu modelleme PyMol ile görüntülendi. Bulgular: Soya fasülyesi ekstresi, yüksek oranda yağ ve fruktoz ile beslenen farelerdeki B220+TLR3+, B220+TLR4+, B220+NF?B+ ifadelerini azaltır iken B220+NF?B- ifadesini yükseltti (p<0.05). Gliseolinin NF?B’nin bağlanma enerjisi -7 kcl/mol ile en düşük düzeyde bulundu. Sonuçlar: Soya fasülyesi özütü, farelerde, yüksek oranda yağ ve fruktoz ile tetiklenen yangıyı TLR3/TLR4 aktivasyonunu düzenleyerek azaltır. Özüt, gelecekte, yüksek yağ ve fruktozun yarattığı kronik yangıyı tedavi etmede kullanılabilecek bir ajan olarak ümit vaadetmektedir.

Anahtar Kelimeler: B cell, soybean, high fat-high fructose diet, NF?B, TLR3/TLR4

Mochammad Fitri ATHO’İLLAH, Yunita Diyah SAFİTRİ, Farida Dewi NUR’AİN, Sri WİDYARTİ, Tsuboi HİDEO, Muhaimin RİFA’İ. Soybean Extract Suppresses B Cell Activation Through TLR3/TLR4 in High Fat-High Fructose Diet Mice. Turk J Immunol. 2018; 6(3): 95-103
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale