ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
The Increase in LEAP-2 mRNA Suggests a Synergistic Probiotics-Doxycycline Interaction in Chickens [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2017; 5(1): 5-12 | DOI: 10.25002/tji.2017.541

The Increase in LEAP-2 mRNA Suggests a Synergistic Probiotics-Doxycycline Interaction in Chickens

İvelina Pavlova1, Aneliya Milenova1
Department of Pharmacology, Physiology of Animals and Physiological Chemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

Background: Extensive interaction between gut microbiota and the host immune system has significant impact on chicken performance. Objective: Therefore, the influence of doxycycline, administered with or without Lactobacillus spp., on PepT1 and LEAP-2 mRNAs expression in duodenum, jejunum and liver was investigated in Duc chickens. Methods: One-day-old Duc broiler chickens were divided in four groups. Chickens without treatment served as controls. Five days after hatching the second group was treated with Lactobacillus brevis, L.plantarum and L.bulgaricus probiotics via feed for 15 days. The third group was treated with probiotics (as in group 2) and doxycycline (10 mg/kg bw, via drinking water for five days, started 15 days after hatching). The fourth group received antibiotic only as described above. Water and food (broiler starter without drugs) were supplied ad libitum. Samples from liver, duodenum and jejunum were collected at the end of the treatment with doxycycline (21 days after hatching). Expression levels of LEAP-2 and PepT1 mRNAs were determined by qRT-PCR. Results: Doxycycline administered alone or in combination with probiotics, provoked a statistically significant upregulation of LEAP-2 mRNA in the liver and in the duodenum. Abundance of PepT1 mRNA was increased in the duodenum. Administration of doxycycline alone caused a moderate induction of LEAP-2 mRNA and down-regulation of PepT1 mRNA in the liver. Conclusion: Up-regulation of the studied antimicrobial peptides provoked by combination of Lactobacilli and doxycycline might be beneficial in terms of host protection.

Keywords: Doxycycline, LEAP-2 mRNA, PepT1 mRNA, chicken, Lactobacillus probiotics

LEAP-2 mRNA’sındaki Yükselme, Piliçlerde Probiotikler ile Doksisiklin Arasındaki Sinerjik İlişkiyi İşaret Etmektedir

İvelina Pavlova1, Aneliya Milenova1
Department of Pharmacology, Physiology of Animals and Physiological Chemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

Genel Bilgi: Barsaktaki mikrobiata ile konağın bağışıklık sistemi arasında olan ilişki, piliçlerin verimliliğine önemli derecede etki eder. Amaç: Laktobasil tipi bakterilerin verildiği ve verilmediği, doksisiklin verilen Duc piliçlerde duodenum, jejunum ve karaciğerde PepT1 ve LEAP-2 mRNA ifadeleri araştırıldı. Yöntemler: 1 günlük Duc etlik civcivler 4 gruba ayrıldı. Tedavi verilmeyen civcivler kontrol grubu olarak alındı. Yumurtadan çıktıktan 5 gün sonra ikinci gruba Lactobacillus brevis verildi. L. plantarum ve L.bulgaricus probiotikleri 15 gün boyunca verildi. Üçüncü gruba ikinci gruba olduğu gibi, probiotik ile birlikte doksisiklin(yumurtadan çıktıktan sonra 15. günde içtikleri suya karıştırarak 10 mg/kg vücud ağırlığı olacak şekilde) uygulandı. Dördüncü grup, yukarıda tanımlandığı şekilde sadece antibiyotik aldı. Civvicler, suyu ve yiyeceği serbest olarak (ad libitum) aldı. Doksisiklin tedavisi bittikten sonra (yumurtadan çıktıktan 21 gün sonra) karaciğer, duodenum, jejunum ve karaciğerden örnekler alındı. LEAP-2 ve PepT1 mRNA düzeyleri qRT-PCR ile ölçüldü. Bulgular: Tek başına ya da probiotikler ile birlikte verilen doksisiklin, karaciğer ve duodenumda anlamlı ölçüde LEP-2 mRNA’sı sentezine yıl açtı.PepT1 mRNA’sı artışı en çok duodenum’dan alınan örneklerde görüldü. Sadece doksisiklin verilmesi karaciğerde LEAP-2 mRNA üretiminde hafif bir artışa ve PepT1 mRNA düzeyinde düşüşe neden oldu. Sonuç: Laktobasil ve doksisiklin kombinasyonu ile sentezi arttırılan antimikrobial peptidler, konağın infeksiyondan korunmasına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Doksisiklin, LEAP-2 mRNA, PepT1 mRNA, piliç, Lactobacillus probiotikler

İvelina Pavlova, Aneliya Milenova. The Increase in LEAP-2 mRNA Suggests a Synergistic Probiotics-Doxycycline Interaction in Chickens. Turk J Immunol. 2017; 5(1): 5-12
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale