ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Involvement of Sting-Activating Cyclic Di-Nucleotides on T-Cell Differentiation and Function: An Unresolved Issue [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2016; 4(3): 47-51 | DOI: 10.5606/tji.2016.513

Involvement of Sting-Activating Cyclic Di-Nucleotides on T-Cell Differentiation and Function: An Unresolved Issue

Begüm Yıldız1, İhsan Gürsel1
Department of Molecular Biology and Genetics, Thorlab, Therapeutic Oligonucleotide Research Laboratory, Bilkent University, Ankara, Turkey

STING is the pivotal mediator for the recognition of host and pathogenic cytosolic dsDNA as well as cyclic di-nucleotide metabolites from microbes. Studies demonstrated that DNA released from cancerous cells are internalized by innate immune cells such as macrophages and dendritic cells in tumor microenvironment and trigger the production of interferon beta and other pro-inflammatory cytokines including interleukin 6, tumor necrosis factor alpha, and interleukin 12 through STING triggered signaling pathway. Later, these cytokines increase the cytotoxic activity of CD8+ T-cells by increasing the production of interferon gamma. This review discusses the importance of the involvement of STING during the establishment of immunity against intracellular pathogens and its direct effect on T-cells.

Keywords: cGAMP; immune response; STING; T-lymphocytes.

Sting’i Etkinleştiren Siklik Dinükleotidlerin T Hücre Diferansiyasyonu ve Fonksiyonuna Olan Etkisi: Çözülmemiş bir Sorun

Begüm Yıldız1, İhsan Gürsel1
Department of Molecular Biology and Genetics, Thorlab, Therapeutic Oligonucleotide Research Laboratory, Bilkent University, Ankara, Turkey

STING (Stimulator of interferon genes), hem patojen ve konağın kendi sitozolik çift sarmallı DNA (dsDNA)’sına hem de mikrop kaynaklı siklik di-nükleotidlerin tanınmasında önemli bir mediyatördür. Çalışmalar, kanser hücrelerinden salınan DNA’nın, makrofaj ve dendritik hücreler gibi doğal bağışıklık sistemi hücreleri tarafından tümör mikro çevresindeki hücrelerce alındığını göstermiştir. Bu internalizasyon STING’in tetiklediği yolak üzerinden interferon beta, interlökin 6, tümör nekroz faktör alfa ve interlökin 12 gibi diğer pro-enflamatuar sitokinlerin salımını yönlendirir. Daha sonra bu sitokinler interferon gama üretimini artırarak CD8+ T hücrelerinin sitotoksik etkinliklerini artırır. Bu derleme STING yolağının hücre içi patojenlere karşı oluşan immünitedeki rolünü ve T-hücreleri üzerine olası doğrudan etkilerini tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adjuvan; cGAMP; immün cevap; STING; T lenfositleri.

Begüm Yıldız, İhsan Gürsel. Involvement of Sting-Activating Cyclic Di-Nucleotides on T-Cell Differentiation and Function: An Unresolved Issue. Turk J Immunol. 2016; 4(3): 47-51
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale