ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Effect of Physalis minima L. on Interferon-γ and Interleukin-1β Levels in 7,12 Dimethylbenz[a]anthracene Administered Mice [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2020; 8(1): 1-5 | DOI: 10.25002/tji.2020.1193

Effect of Physalis minima L. on Interferon-γ and Interleukin-1β Levels in 7,12 Dimethylbenz[a]anthracene Administered Mice

Hary Isnanto1, Fatiha Kamilah1, Kurnilia Dewi Astuti1, Citra Sefrilla Ramadhani1, Muhaimin Rifai2
1Biology Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Brawijaya University, Malang 65145, East Java, Indonesia
2Biosystem Study Center, Brawijaya University, Malang 65145, East Java, Indonesia

Introduction: 7.12-Dimethylbenz[a]anthracene (DMBA) is a carcinogenic substance that can have immunosuppressive effects. Physalis minima L. is one of the herbal medicinal substances that was assumed to modulate immunosuppressive effects in DMBA-induced mice toward interferon γ (IFN-γ) and interleukin-1β (IL-1β).
Materials and Methods: Female BALB/c mice were given DMBA. DMBA-induced mice were administered with Physalis extract, once a day for two weeks. The level of IFN-γ and IL-1β were measured using a flow cytometer.
Results: Physalis minima L. extract was able to increase (p<0.05) the level of IFN-γ in DMBA-given groups. Meanwhile, Physalis minima L. extract could increase the level of IL-1β in group C+D1 (p<0,05).
Conclusions: Physalis minima L. extract could increase the level of IFN-γ and IL-1β in DMBA Induced Mice

Keywords: 7.12-Dimethylbenz[a]anthracene, IFN-γ, IL-1β, Physalis minima L.

Physalis minima’nın 7,12 Dimetilbenzantrasen Uygulanmış Farelerde Interferon-g ve İnterlökin 1β Seviyelerine Olan Etkisi

Hary Isnanto1, Fatiha Kamilah1, Kurnilia Dewi Astuti1, Citra Sefrilla Ramadhani1, Muhaimin Rifai2
1Biology Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Brawijaya University, Malang 65145, East Java, Indonesia
2Biosystem Study Center, Brawijaya University, Malang 65145, East Java, Indonesia

Giriş: Karsinojenik etkileri olan 7,12-Dimetilbenzantrasen (DMBA) aynı zamanda bağışıklık sistemini de baskılar. Physalis minima’nın bu baskılanmayı DMBA verilmiş farelerde interferon γ (IFN-γ ) ve interlökin 1γ (IFN-1β) yolu ile düzenleyebileceği düşünülmektedir. Gereçler ve
Yöntemler: Dişi BALB/c farelere DMBA verildi. Bu DMBA uygulanmış deneklere ayrıca iki hafta boyunca her gün bir kez Physalis ekstresinden verildi. Bu deneklerin IFN-γ ve IFN-1β seviyeleri akan hücre ölçer kullanılarak ölçüldü.
Bulgular: Physalis minima L ekstresi, DMBA verilmiş farelerde IFN-γ ve IFN-1β seviyelerini artırdı (p<0,05).
Sonuçlar: Phsalis minima ekstresi, DMBA uygulanmış farelerde IFN-γ ve IFN-1β seviyelerini artırmaktadır

Anahtar Kelimeler: 7-12 Dimetilbenzantrasen, IFN-γ, IL-1β, Physalis minima L.

Hary Isnanto, Fatiha Kamilah, Kurnilia Dewi Astuti, Citra Sefrilla Ramadhani, Muhaimin Rifai. Effect of Physalis minima L. on Interferon-γ and Interleukin-1β Levels in 7,12 Dimethylbenz[a]anthracene Administered Mice. Turk J Immunol. 2020; 8(1): 1-5

Corresponding Author: Muhaimin Rifai, Indonesia
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale