ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Strategies to Overcome Neuroendocrine Immune Deficits in Aging: Role of Neuroendocrine-Immune Modulators and Bioactive Plant Extracts [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2019; 7(1): 99-107 | DOI: 10.25002/tji.2019.1027

Strategies to Overcome Neuroendocrine Immune Deficits in Aging: Role of Neuroendocrine-Immune Modulators and Bioactive Plant Extracts

Hannah P Priyanka1, Rahul S Nair1
amil Nadu Government Multi Super Speciality Hospital, Institute of Advanced Research in Health Sciences, Chennai, India

The neuroendocrine immune network functions in a delicate balance during health and the ability to maintain this balance through disease affects the outcome of the disease. During aging, there is a general decline in each of these systems that reflects on their synergistic functions and affect homeostasis leading to age-associated diseases including cancer, autoimmunity and degenerative diseases. Immunomodulation by estrogen through cyclic menstrual variations and precipitous decline during reproductive aging, facilitates the development of several female-specific age-associated diseases such as autoimmunity, osteoporosis, cardiovascular diseases and hormone-dependent cancers. Centrally and peripherally, norepinephrine released from sympathetic innervation of lymphoid organs plays a key role in naïve T-cell regulation. Hypothalamic catecholaminergic networks play a crucial role in endocrine regulation and indirectly affect immune functions during health and disease. Immune mediators such as cytokines can cross the blood brain barrier and bind to central neurons eliciting sickness behaviour and facilitate reprogramming of energy reserves to be used to fight the disease. Monoamine oxidase inhibitors like deprenyl and synthetic drugs like donepezil have been shown to exert positive effects on the age-associated decline in the neuroendocrine-immune network by delaying peripheral degeneration and increasing immune functions. Similar beneficial effects have been observed in vitro and in vivo in rats treated with Brahmi (Bacopa monnieri) and Noni (Morinda citrifolia). Comparative analysis of the strategies for reversing age-associated immunosenescence using synthetic drugs and natural remedies have shown significant immunomodulatory effects in middle-aged and old rats through modulation of MAPK and NF-kB signaling cascades.

Keywords: Immunosenesence, deprenyl, Brahmi, Noni, donepezil

Yaşlanmada Nöroendokrin Bağışıklık Problemlerinin Üstesinden Gelmede Stratejiler: Nöroendokrin-Bağışıklık Düzenleyiciler ve Biyoaktif Bitki Özütleri

Hannah P Priyanka1, Rahul S Nair1
amil Nadu Government Multi Super Speciality Hospital, Institute of Advanced Research in Health Sciences, Chennai, India

Nöroendokrin bağışıklık ağı vücud sağlığının korunmasında bulunduğu hassas denge ile bu sağlığın korunmasında önemli bir rol oynar. Yaşlanma sırasında, bu sistemlerin ve aralarındaki sinerjik işlevlerin etkinliğinin azalması ile, kanser, otoimmünite, osteoporoz, kalp-damar hastalıkları ve hormona bağlı kanserler ile dejeneratif hastalıklar gibi sağlık problemleri ortaya çıkabilmektedir. Ostrojenin menstrüasyon sırasındaki döngüsel farklılıkları ve üreme sistemindeki yaşlanmaya bağlı olarak otoimmünite, osteoporoz kalp-damar hastalıkları ve hormona bağlı kanserler gibi hastalıklar meydana gelmektedir. Norepinefrinin lenfoid organların innervasyonu ile salınımı ile gerek periferik olarak gerek ise santral olarak etki göstermekte, aktive olmamış T lenfositlerinin düzenlenmesinde çok önemli roller oynamaktadır. Hipotalamus kökenli katekolaminerjik ağ, endokrin sistemin düzenlenmesinde ve bu sistemin sağlık ve hastalıklarda söz konusu olan ve bağışıklık sistemi ile ilgili işlevlerinde vazgeçilmiş bir rol oynar. Bağışıklık sisteminde etkin sitokinler gibi maddeler, kan-beyin engelini geçip beyindeki sinirleri etkileyerek hastalıkların hastalarda meydana getirdiği değişiklikleri oluşturmakta ve enerji kaynaklarının hastalık ile savaşılmasını kolaylaştırmak üzere görev yapmaktadır. Monoamin oksidaz inhibitörü deprenil ve donepezil gibi yapay ilaçların nöroendokrin-bağışıklık ağında oluşan yaşa bağlı değişikliklere periferik sistemde olan bozulmayı azaltarak olumlu etki gösterdiği bildirilmiştir. Zufa otu (Bacopa monnieri) ve hint dutunun (Morinda citifolia) in vitro ve in vivo olarak sıçanlarda yukarıda behsedilene benzer yararlı etkiler gösterdiği gözlemlenmiştir. Yaşa bağlı bağışıklık yaşlanması ile oluşan etkilerin bazı yapay ilaçlar ve doğal maddeler ile sıçanlarda MAPK ve NK-?B sinyal yolaklarını etkileyerek bağışıklığı düzenlediği bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağışıklık-yaşlanma, derenil, zufa otu, hint dutu, donepezil

Hannah P Priyanka, Rahul S Nair. Strategies to Overcome Neuroendocrine Immune Deficits in Aging: Role of Neuroendocrine-Immune Modulators and Bioactive Plant Extracts. Turk J Immunol. 2019; 7(1): 99-107
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale