ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Glucocorticoids Decreased GATA-3 Expression but Increased FOXP3 Expression in Allergic Rhinitis Patients [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2022; 10(1): 22-27 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2022.35220

Glucocorticoids Decreased GATA-3 Expression but Increased FOXP3 Expression in Allergic Rhinitis Patients

Soraya Bilvayeh1, Seyed Hamidreza Mortazavi2, Farhad Salari1, Ali Gorginkaraji1
1Kermanshah University of Medical Sciences, Department of Immunology, Kermanshah, Iran
2Dr. Mohammad Kermanshahi Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Department of Pediatrics, Kermanshah, Iran

Objective: Allergic rhinitis (AR) is one of the most common allergic diseases worldwide. T lymphocytes play an important role in the development and control of this disease. This study aimed to measure the levels of Th2, Th17, and regulatory T cell-specific transcription factors (GATA-3, RORγt, and FOXP3, respectively) in the blood of AR patients treated with glucocorticoids (GCs) compared to those in healthy controls.
Materials and Methods: Blood samples were collected from 32 patients with AR treated with GCs and 20 healthy individuals. RNA was extracted from the blood cells, and cDNA was synthesized. The expression levels of GATA-3, RORγt, and FOXP3 were measured by real-time polymerase chain reaction. Serum IgE levels in the patients and controls were measured using ELISA.
Results: Our results showed that AR patients expressed significantly higher levels of FOXP3 and lower levels of GATA-3 than healthy controls. However, the level of RORγt was not significantly different between the patients and healthy controls. In addition, serum IgE levels were higher in patients with AR than in the controls.
Conclusion: These results showed that treatment of patients with GCs increased FOXP3 expression and decreased GATA-3 expression but had no significant effect on RORγt expression.

Keywords: Allergic rhinitis, GATA-3, RORγ, t, FOXP3, IgE

Glukokortikoidler, Alerjik Rinitli Hastalarda GATA-3 Ekspresyon Seviyesini Düşürdü, ancak FOXP3 Ekspresyon Seviyesini Artırdı

Soraya Bilvayeh1, Seyed Hamidreza Mortazavi2, Farhad Salari1, Ali Gorginkaraji1
1Yüksek lisans İmmünoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Kermanshah Tıp Bilimleri Üniversitesi, Kermanshah, İran
2M.D. Pediatri Bölümü, Dr. Mohammad Kermanshahi Hastanesi, Kermanshah Tıp Bilimleri Üniversitesi, Kermanshah, İran

Amaç: Alerjik rinit (AR), alerjik hastalığın en yaygın şeklidir. T-hücreleri bu hastalığın gelişmesinde ve kontrolünde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı glukokortikoidler (GC) ile tedavi edilen AR’li hastaların periferik kan hücrelerinde Th2, Th17 ve T düzenleyici hücrelere özgü transkripsiyon faktörlerinin (sırasıyla, GATA-3, RORγt ve FOXP3) ekspresyon düzeyini araştırmak ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Glukortikoid tedavisi alan 32 AR’li hastadan ve 20 sağlıklı kontrolden kan alındı. RNA, periferik kan hücrelerinden ekstrakte edildi ve daha sonra cDNA’ya dönüştürüldü. cDNA, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyon ve spesifik primerler kullanılarak GATA-3, RORγt ve FOXP3’ün ekspresyon seviyelerini ölçmek için kullanıldı. AR’li hastalarda ve sağlıklı kontrollerde serum IgE seviyeleri ELISA kullanılarak ölçüldü.
Bulgular: Sonuçlarımıza göre GC tedavisi alan AR’li hastalarda sağlıklı kontrollere göre FOXP3 ekspresyon seviyeleri anlamlı derecede yüksekken GATA-3 ekspresyon seviyeleri anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Bununla birlikte, AR’li hastalarda ve sağlıklı kontrollerde RORγt ekspresyon seviyesi açısından fark saptanmamasına karşılık, AR’li hastalarda serum IgE düzeyleri sağlıklı kontrollere göre daha yüksek saptanmıştır.
Sonuç: Bu sonuçlar, hem hasta hem de kontrol gruplarında RORγt ekspresyon seviyesinin benzer olduğunu, GC’lerin GATA-3 ekspresyon seviyesini azalttığını ancak FOXP3 ekspresyon seviyesini artırdığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, GATA-3, RORγ, t, FOXP3, IgE

Soraya Bilvayeh, Seyed Hamidreza Mortazavi, Farhad Salari, Ali Gorginkaraji. Glucocorticoids Decreased GATA-3 Expression but Increased FOXP3 Expression in Allergic Rhinitis Patients. Turk J Immunol. 2022; 10(1): 22-27

Corresponding Author: Ali Gorginkaraji, Iran
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale