ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
The Effect of Viral Infections and Allergic Inflammation in Asthmatic Patients on Immunotherapy [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2018; 6(3): 123-130 | DOI: 10.25002/tji.2018.965

The Effect of Viral Infections and Allergic Inflammation in Asthmatic Patients on Immunotherapy

Luljieta Ahmetaj1, Bakir Mehic2, Refet Gojak3, Arber Neziri4
1Medical Faculty, Physiology and Immunology, Faculty of Medicine, Bulevardi i Deshmoreve pn, Prishtine, Kosovo
2Faculty of Medicine, Klinika za plucne bolesti, Sarajevo, Bosnia and Herzegowina
3KCU, Klinika za Infektivne bolesti KCU, Sarajevo, Bosnia and Herzegowina
4SHSKUK, Urology, Prishtina, Kosovo

Introduction: The prevalence of allergic asthma are increasing, and the clinical outcome and risk factors of immunotherapy in the treatment of allergy have not been well established. Especially, the impact of viral infection on cytokines in allergic inflammation has yet to be established. This study aimed to determine serum IL-3, IL-11 and IgE levels and blood eosinophil and neutrophil counts during a one-year follow up in patients with allergic asthma on immunotherapy and those on anti-asthmatic drugs only, in the presence of influenza-like illness. Materials and Methods: Sixty patients with allergic asthma were included in the prospective and comparative clinical study with randomization into two treatment groups. Each patient in the immunotherapy group was treated with subcutaneous specific immunotherapy. After patient recruitment, the serum IL-3, IL-11 and IgE levels and blood eosinophil and neutrophil counts and the frequency of influenza-like symptoms were recorded during a one-year follow up. Results: A large percentage of patients in the control group had flu symptoms compared to those in the immunotherapy group. The median serum IL-3 and the IL-11 levels were significantly higher in the immunotherapy group of patients compared to the control group. The median serum IgE level was significantly higher in the immunotherapy group of patients compared to the control group during second quarter of follow-up. Conclusion: The presence of influenza-like symptoms during allergen specific immunotherapy did not significantly change IL-3, IL-11 levels, neutrophil and eosinophil counts.

Keywords: Allergic asthma, IL-3, IL-11, IgE, eosinophils, neutrophils, immunotherapy

Viral İnfeksiyonların ve Allerjik Yangının İmmünoterapi Uygulanan Astımlı Hastalardaki Etkisi

Luljieta Ahmetaj1, Bakir Mehic2, Refet Gojak3, Arber Neziri4
1Medical Faculty, Physiology and Immunology, Faculty of Medicine, Bulevardi i Deshmoreve pn, Prishtine, Kosovo
2Faculty of Medicine, Klinika za plucne bolesti, Sarajevo, Bosnia and Herzegowina
3KCU, Klinika za Infektivne bolesti KCU, Sarajevo, Bosnia and Herzegowina
4SHSKUK, Urology, Prishtina, Kosovo

Giriş: Allerjik astımın görülme oranının artmasına karşılık, allerji tedavisindeki risk faktörleri ve immünoterapinin klinik sonuçları tam olarak bilinmemektedir. Özellikle viral infeksiyonların allerjik inflamasyondaki etkileri rolü açıklanmamıştır. Bu çalışmada, immünoterapi veya sadece anti-astım ilaçları alan ve grip benzeri semptomları olan hastalarda bir yıl boyunca IL-3, IL-11 ve IgE seviyelerindeki değişimler irdelenmiştir. Gereç ve Yöntemler: Allerjik astımı olan 60 hasta iki ayrı tedavi grubuna ayrılarak prospektif ve karşılaştırmalı olarak irdelendi. İmmünoterapi grubundaki her hastaya subkutan olarak özgün immünoterapi verildi. Hastalar çalışmaya alındıktan sonra serum IL-3, IL-11 ve IgE düzeyleri ile influenza benzeri semptomları kaydedildi. Bulgular: Grip semptomları kontrol grubundaki hastalarda immünoterapi grubundaki olgulara göre daha fazla oranda saptandı. Ortanca IL-3, IL-11 seviyeleri, immünoterapi alan hastalarda kontrol grubundaki olgular ile karşılaştırıldığında daha yüksek idi. IgE seviyeleri ise, immünoterapi alan olgularda sadece 2. üç aylık dönemde kontrol grubuna göre daha yüksek olarak saptandı. Sonuç: Grip benzeri semptomları olan hastalarda IL-3, IL-11 seviyeleri ile nötrofil ve eozinofil sayıları anlamlı olarak değişmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Allerjik astım, immünoterapi, IL-3, IL-11, nötrofil, eozinofil, IgE

Luljieta Ahmetaj, Bakir Mehic, Refet Gojak, Arber Neziri. The Effect of Viral Infections and Allergic Inflammation in Asthmatic Patients on Immunotherapy. Turk J Immunol. 2018; 6(3): 123-130
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale