ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
The Relationship Between Serum Vitamin D (25(OH)D3), C-Peptide, and Interleukin-2 Level in Children with Type 1 Diabetes Mellitus [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2018; 6(1): 16-22 | DOI: 10.25002/tji.2018.722

The Relationship Between Serum Vitamin D (25(OH)D3), C-Peptide, and Interleukin-2 Level in Children with Type 1 Diabetes Mellitus

Harjoedi Adji Tjahjono1, Vivi Ratnasari2, Edi Widjajanto3, Andreas Budi Wijaya4
1Saiful Anwar General Hospital, Department of Pediatrics, Malang/ East Java, Indonesia
2Brawijaya University, Biomedical Science Master Study Program, Malang/East Java, Indonesia
3Saiful Anwar General Hospital, Department of Clinical Pathology, Malang/East Java, Indonesia
4Brawijaya University, Faculty of Medicine, Malang/East Java, Indonesia

Introduction: Vitamin D is very important for Type 1 diabetes mellitus (T1 DM) pathogenesis, and plays major role in the regulation of pancreatic beta cells. However, serum vitamin D (25(OH)D3) level related to inflammatory condition in T1 DM has not been sufficiently investigated. Therefore, we aimed to investigate the relationship between serum vitamin D (25(OH)D3), C-Peptide, and Interleukin-2 levels in children with T1 DM. Material and Methods: Blood samples from 20 subjects of T1 DM patients and healthy patients were collected, and analyzed. Serum level of vitamin D (25(OH)D3), C-Peptide, and Interleukin-2 between two groups were measured by using Indirect ELISA. Results: Serum vitamin D (25(OH)D3), C-Peptide, and Interleukin-2 level between both groups were significantly different (p<0.001). It was shown that serum vitamin D (25(OH)D3) and C-Peptide level had significant positive correlation, while serum C-Peptide and Interleukin-2 level had significant negative correlation (p=0.002; r=-0.658). Serum vitamin D (25(OH)D3) and Interleukin-2 had also significant negative correlation (p<0.001; r=-0.753). Discussion: Serum vitamin D (25(OH)D3) level is related to inflammatory condition in T1 DM. Low level of serum vitamin D (25(OH)D3) in T1 DM patient tends to increase the level of Inteleukin-2, and it is highly correlated with pancreatic beta cells’ impairment, which is marked by low C-Peptide level and high Inteleukin-2 level.

Keywords: C-Peptide, interleukin-2, T1 DM, vitamin D (25(OH)D3)

Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Çocuklarda Serum D Vitamini (25(OH)D3), C-Peptid ve İnterlökin-2 Seviyeleri Arasındaki İlişki

Harjoedi Adji Tjahjono1, Vivi Ratnasari2, Edi Widjajanto3, Andreas Budi Wijaya4
1Saiful Anwar General Hospital, Department of Pediatrics, Malang/ East Java, Indonesia
2Brawijaya University, Biomedical Science Master Study Program, Malang/East Java, Indonesia
3Saiful Anwar General Hospital, Department of Clinical Pathology, Malang/East Java, Indonesia
4Brawijaya University, Faculty of Medicine, Malang/East Java, Indonesia

Giriş: D vitamini, tip 1 diabetes mellitus (T1 DM) oluşumunda pankeasta beta hücre düzenlenmesinde çok önemlidir ve pankreastaki beta hücrelerini düzenler. Ancak, serumdaki D vitamini (25(OH)D3) seviyesinin T1 DM hastalarında, inflamatuvar durum ile ilişkisi yeterli düzeyde araştırılmamıştır. Bu nedenle, çalışmamızda T1 DM tanısı alan çocuklarda serum D vitamini, C-peptid ve İnterlökin-2 düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanmasıı amaçlanmıştır. Gereçler ve Yöntemler: T1 DM olan 20 hastanın ve sağlıklı bireylerin kan örneklerini alarak irdeledik. Serum örneklerinde D vitamini (25(OH)D3), C-Peptid ve İnterlökin-2 düzeyleri inderekt ELISA tetsi ile ölçüldü. Bulgular: Her iki gruptaki serum D vitamini (25(OH)D3), C-peptid ve İnterlökin-2 düzeyleri anlamlı düzeyde birbirinden farklılık gösterdi (p<0.001). Serum D vitamini (25(OH)D3) ve C-peptid seviyeleri arasında doğrusal bir ilişki saptanmasına karşılık, C-peptid ve İnterlökin-2 düzeyleri arasında ters bir bağlantı saptanmıştır (p=0.002; r=- 0.658). Ayrıca Serum D vitamini (25(OH)D3) ve İnterlökin-2 düzeyleri arasında da ters bir bağlantı saptanmıştır (p<0.001; r=-0.753). Sonuç: Serumdaki D vitamini (25(OH)D3) düzeyi, T1 DM’deki inflamatuvar durum ile ilişkilidir. D vitamininin düşük olması T1 DM’lu hastalarda İnterlökin-2 düzeyinin artışı ile bağıntılı gibi gözükmektedir ve pankreastaki beta hücrelerinin yetersizliğini gösteren düşük C-peptid ve yüksek Interleukin-2 düzeyi ile önemli ölçüde ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: C-Peptid, İnterlökin-2, Tip 1 Diabetes Mellitus, D Vitamini (25(OH)D3)

Harjoedi Adji Tjahjono, Vivi Ratnasari, Edi Widjajanto, Andreas Budi Wijaya. The Relationship Between Serum Vitamin D (25(OH)D3), C-Peptide, and Interleukin-2 Level in Children with Type 1 Diabetes Mellitus. Turk J Immunol. 2018; 6(1): 16-22
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale