ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Mesenchymal Stem Cells: History, Characteristics and an Overview of Their Therapeutic Administration [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2022; 10(2): 56-68 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2022.18209

Mesenchymal Stem Cells: History, Characteristics and an Overview of Their Therapeutic Administration

Başak Aru, Gizem Gürel, Gülderen Yanikkaya Demirel
Yeditepe University Faculty of Medicine, Immunology Department, Istanbul/TURKEY

Mesenchymal stem cells are a subgroup of heterogeneous, non-hematopoietic fibroblast like cells that can be isolated from various tissues including bone marrow, adipose tissue and umblical cord; and characterized by their multipotent differentiation capacities in addition to being adherent under standard cell culture applications. As these multipotent cells can contribute to tissue regeneration, can modulate immune responses and promote immune tolerance and immune supression by interacting with immune system cells; these cells attracted researchers’ attention since the beginning of late 1960s when they have been first identified. Moreover, mesenchymal stem cells have become one of the most widely used cell types in the field of regenerative medicine today, as they are easily accessible, can be propagated quickly in vitro, and there are no ethical concern against their isolation as they are derived from adult tissues. However, there are various obstacles against their usage in the clinical practice, especially due the variations as a consequence of their heterogeneity. This review focuses on the history and general characteristics of mesenchymal stem cells, their impact on the immune system and their therapeutic use, while discussing the potential dangers regarding their use in clinical practice; in addition, it also offers a new nomenclature (medicinal signalling cells) based on the cellular mechanisms by which mesenchymal stem cells exert their therapeutic efficacy.

Keywords: Mesenchymal stem cells, cellular characterization, immune regulation, cellular therapy

Mezenkimal Kök Hücreler: Tarihçe, Karakteristik Özellikler ve Tedavi Edici Kullanımlarına İlişkin Genel Bir Bakış

Başak Aru, Gizem Gürel, Gülderen Yanikkaya Demirel
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Mezenkimal kök hücreler, in vitro koşullarda multipotent farklılaşma kapasitesine ve yapışan kültür oluşturma yeteneğine sahip, kemik iliği, yağ ve umblikal kordon olmak üzere farklı kaynaklardan izole edilen heterojen, hematopoietik olmayan fibroblast benzeri hücrelerin bir alt grubudur. İlk kez tanımlandıkları 1960’lı yılların sonlarından beri araştırmacıların ilgisini çeken bu multipotent hücreler, doku yenilenmesine yapısal olarak katkı sağlamalarının yanı sıra ve bağışıklık sistemi hücreleri ile etkileşerek bağışıklık yanıtlarını düzenleyebilir, immün baskılanma ve toleransı teşvik edebilirler. Tüm bu özelliklerine ek olarak kolay erişilebilir olmaları, hücre kültürü ortamında hızlı ve kolay bir şekilde çoğaltılabilmeleri ve yetişkin dokulardan elde edilebilmeleri nedeniyle üretimleri önünde etik engellerin bulunmaması, mezenkimal kök hücrelerini günümüzde rejeneratif tıp alanında en yaygın kullanılan hücre tiplerinden biri haline getirmiştir. Ancak bu hücrelerin klinikte yaygın kullanımlarının önünde heterojenitelerinin yol açtığı varyasyonlar başta olmak üzere çeşitli engeller bulunmaktadır. Bu derleme, mezenkimal kök hücrelerinin tarihçesine ve genel özelliklerine ek olarak bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerine ve terapötik kullanımlarına odaklanırken, bu hücrelerin klinikte kullanımlarındaki potansiyel tehlikeleri tartışmakta, ayrıca mezenkimal kök hücrelerin klinik uygulamalardaki tedavi edici etkinliklerini gösterdikleri temel mekanizmalara bağlı olarak yeni bir isimlendirme önerisi (tıbbi sinyalizasyon hücreleri) de sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mezenkimal kök hücreler, hücresel karakterizasyon, immün düzenleme, hücresel tedavi

Başak Aru, Gizem Gürel, Gülderen Yanikkaya Demirel. Mesenchymal Stem Cells: History, Characteristics and an Overview of Their Therapeutic Administration. Turk J Immunol. 2022; 10(2): 56-68

Corresponding Author: Gülderen Yanikkaya Demirel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale