ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Molecular Biology of SARS-CoV-2 [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2020; 8(2): 73-88 | DOI: 10.25002/tji.2020.1293

Molecular Biology of SARS-CoV-2

Sofia Piepoli1, Bahar Shamloo2, Aylin Bircan1, Ogun Adebali1, Batu Erman1
1Sabanci University Faculty of Engineering and Natural Sciences, Molecular Biology, Genetics and Bioengineering Program, Istanbul, Turkey
2Huntsman Cancer Institute, University of Utah, Department of Oncological Sciences, Salt Lake City, Utah, USA

The Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 (SARS-CoV-2) has resulted in the COVID-19 pandemic, which is currently wreaking havoc in human societies. To understand how this virus causes disease, the molecular biology of the virus needs to be studied in more detail. There is a large body of work on the molecular strategies of previous coronaviruses that infected humans, which can be directly applied to SARS-CoV-2. In the current review we highlight the novel aspects of the SARS-CoV-2 coronavirus life cycle, and how this and other viruses interact with the biochemistry of the host organism. We provide a discussion of different types of viruses as a background to understand coronaviruses. Specifically, we compare the life cycles of coronaviruses with that of a model retrovirus, the Human Immunodeficiency Virus (HIV). We describe the genomic, transcription and translation control features of coronaviruses with a focus on protein structures and activities that can be selected as molecular targets of therapy.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, coronavirus, HIV, Baltimore Classification, ORF10

SARS-CoV-2’nin Moleküler Biyolojisi

Sofia Piepoli1, Bahar Shamloo2, Aylin Bircan1, Ogun Adebali1, Batu Erman1
1Sabanci University Faculty of Engineering and Natural Sciences, Molecular Biology, Genetics and Bioengineering Program, Istanbul, Turkey
2Huntsman Cancer Institute, University of Utah, Department of Oncological Sciences, Salt Lake City, Utah, USA

Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 (SARS-CoV-2) virüsünün neden olduğu Şiddetli Akut Solunum Sendromu ve COVID-19 pandemisi halen sınır tanımadan büyük zararlar vermektedir. Virüsün hastalığa nasıl neden olduğunu anlayabilmek için moleküler biyolojisini daha detaylı çalışmak gerekmektedir. Daha önceki koronavirüs salgınlarına neden olan farklı virüslerin kullandığı moleküler stratejiler hakkında pek çok bilgi bulunmakta ve bu bilgiler doğrudan SARS-CoV-2’yi anlamamıza yardım etmektedir. Bu derlemede SARS-CoV-2 yaşam döngüsüne özel mekanizmaları özetleyerek bu ve benzer virüslerin enfekte ettikleri hücrelerdeki biyokimya ile nasıl etkileşime girdiklerini açıkladık. Değişik virüslerin kullandıkları mekanizmaları da özetleyerek koronavirüslerin daha iyi anlaşılmasına neden olacak bilgileri derledik. Özellikle çok çalışılmış bir retrovirüs model sistemi olan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsünün (İBYV) yaşam döngüsü ile koronavirüslerinkini karşılaştırmalı olarak analiz ettik. Bu derlemede koronavirüslerin genomik, transkripsiyon ve translasyon mekanizmalarını açıkladık ve tedavi hedefi olarak kullanılabilecek protein yapıları ve aktivitelerini detaylı bir şekilde irdeledik.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, COVID-19, koronavirüs, HIV, Baltimore Klasifikasyonu, ORF10

Sofia Piepoli, Bahar Shamloo, Aylin Bircan, Ogun Adebali, Batu Erman. Molecular Biology of SARS-CoV-2. Turk J Immunol. 2020; 8(2): 73-88
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale