ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Multiple Sclerosis Under Attack; Shehata’s Therapy [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2018; 6(1): 37-46 | DOI: 10.25002/tji.2018.774

Multiple Sclerosis Under Attack; Shehata’s Therapy

Mohamed Shehata Ali Mohamed1
University of Cologne, General Medicine, Cologne, Germany

Multiple sclerosis is an autoimmune disease characterized by inflammatory demylination of the nerves in the central nervous system (brain and spinal cord). Depending on the attacked sites, the disease manifestations vary from limited sensory and/or motoric deficits to wide spread neurological and cognitive deficits. Similar to other autoimmune neurological and non-neurological diseases, the available therapeutic strategies rely on the pharmacological modulation of the immunity, which could be associated with significant side effects. In this paper, the light will be shed on another innovative therapeutic strategy that rely on the biological modulation of the immune responses, together with the inhibition of the recruitment of the immune cells into the central nervous system after distortion of the blood brain barrier, as well as the enhancement of the regenerative ability towards the restoration of efficient blood brain barrier and the regenerative recovery of the neurological deficits.

Keywords: Multiple sclerosis, autoimmunity, regenerative therapy, mesenchymal stem cells and fibrinogen

Multipl Skleroz Saldırı Altında: Shehata’nın Tedavisi

Mohamed Shehata Ali Mohamed1
University of Cologne, General Medicine, Cologne, Germany

Multipl skleroz, merkezi sinir sistemindeki sinirlerin (beyin ve omurilikteki) inflamatuvar olarak demyelinizasyonu ile oluşan bir hastalıktır. Hastalarda, etkilenen bölgeye bağlı olarak, sınırlı motor ve duyusal ileti kusurundan, yaygın nörolojik ve bilişsel kısıtlılığa kadar farklı problemler görülebilmektedir. Diğer nörolojik olan ve olmayan otoimmün hastalıklarda olduğu gibi, tedavi, önemli istenmeyen yan etkileri de olan bağışıklık sisteminin farmakolojik olarak düzenlenmesi ile yapılmaktadır. Bu makale, beyine kan beyin bariyeri bozulduktan sonra toplanan bağışıklık hücrelerinin baskılanmasını sağlayan bağışıklık yanıtının biyolojik olarak düzenlenmesi gibi yaratıcı tedavi yöntemleri ile, bu yöntemlerin zarar görmüş olan kan beyin bariyerini ve nörolojik problemleri düzeltebilme yetenekleri konusundaki bilgilere ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, otoimmünite, yeniden üretici (rejeneratif ) tedavi, mezenkimal kök hücreler, fibrinojen

Mohamed Shehata Ali Mohamed. Multiple Sclerosis Under Attack; Shehata’s Therapy. Turk J Immunol. 2018; 6(1): 37-46
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale