ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Levels of IL-12, IL-17, and LL-37 in Acne Vulgaris [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2018; 6(2): 52-56 | DOI: 10.25002/tji.2018.761

Levels of IL-12, IL-17, and LL-37 in Acne Vulgaris

Sinta Murlistyarini1, Yasmina Kumala2, Yıli Megasasi2, Evawani Rahadini2
1Brawijaya University, Dermatovenerology Department, Faculty of Medicine, Malang, Indonesia
2Brawijaya University/ General Hospital Dr. Saiful Anwar, Faculty of Medicine, Malang, Indonesia

Introduction: Acne vulgaris (AV) is a chronic inflammatory disease of the pilosebaceous unit with a multifactorial pathogenesis, which includes colonization of Propionibacterium acnes (P. acnes). Increased P. acnes colonization causes a Toll-like receptor (TLR)-2-dependent increase in the production of interleukin (IL)-12 and cathelicidin (LL-37), and a Th-17-dependent increase in interleukin (IL)-17. This study aimed to investigate the relationship between IL-12, IL-17, and LL-37 from patient’s serum and various severities of AV. Materaials and Methods: This study was an analytic observational cross-sectional study. Subjects were enrolled using the consecutive sampling method and assigned according to the Global Acne Grading System (GAGS) criteria. Statistical analysis was performed with one-way analysis of variance and Kruskal-Wallis tests. Results: Mean levels of IL-12, IL-17, and LL-37 in the serum in mild AV were 50.65±6.38, 119.07±24.61, and 180.26±112.92 IU/mL, respectively. The mean levels of IL-12, IL-17, and LL-37 in moderate AV were 47.82±6.51, 132.52±19.41, and 165.91±82.08 IU/mL, respectively. The mean levels of IL-12, IL-17, and LL-37 in severe AV were 48.78±4.93, 208.34±35.38, and 259.50±130.88 IU/mL, respectively. In very severe AV IL-12, IL-17, and LL-37 levels were 39.63, 251.29, and 113 IU/mL, respectively. There were no significant differences between the serum levels of IL- 12 (p=0.157) and LL-37 (p=0.434) in the different severities of AV, whereas there was a significant association between the serum levels of IL-17 and the severity of AV (p<0.001). Conclusion: IL-17 is associated with severity of acne vulgaris, while no-association was found between the severity of the disease and IL-12 or LL-37.

Keywords: Acne vulgaris, GAGS, IL-12, IL-17, LL-37

Akne Vulgaris’te IL-12, IL-17 ve LL-37 Düzeyleri

Sinta Murlistyarini1, Yasmina Kumala2, Yıli Megasasi2, Evawani Rahadini2
1Brawijaya University, Dermatovenerology Department, Faculty of Medicine, Malang, Indonesia
2Brawijaya University/ General Hospital Dr. Saiful Anwar, Faculty of Medicine, Malang, Indonesia

Giriş: Akne vulgaris, Propionibacterium acnes’i (P. acnes) de içeren bir grup bakterinin pilosebase üniteyi infekte etmesi ile oluşan kronik yangı ile oluşmaktadır. Artan P. acnes kolonizasyonu toll benzeri reseptör (‘toll-like receptör; TLR)- 2’ye bağlı interlökin (Il)-12, katelisidin (LL-37) ve Th-17-ye bağlı Il-17 üretimini artırır. Bu çalışmada, değişik şiddette AV’i olan hastaların serumundaki Il-12, Il-17 ve LL-37 düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Gereçler ve Yöntemler: Çalışma çapraz-kesit irdeleyici bir gözlem çalışmasıdır. Olgular, Global Akne Derecelendirme Sistemi ölçütlerine göre örneklenmiş ardışık hastalardır. İstatistiksel test olarak tek yönlü varyans ile irdelenmiş Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Bulgular: Hafif şiddetteki AV olan hastalardaki serum Il-12, Il-17 ve LL-37 düzeyleri sırası ile 50.65±6.38, 119.07±24.61, and 180.26±112.92 IU/mL olarak saptandı. Orta şiddette AV’si olan hastalarda ortalama Il-12, Il-17 ve LL-37 seviyeleri sırası ile 47.82±6.51, 132.52±19.41 ve 165.91±82.08 IU/mL iken, bu değerler, ağır AV’si olan olgularda 48.78±4.93, 208.34±35.38, 259.50±130.88 IU/mL ve çok ağır AV’li hastalarda ise 39.63, 251.29 ve 113 IU/ mL idi. Serum Il-12 (p=157) ve LL-37 (p=0.434) seviyeleri açısından gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yok iken, Il-17 seviyleri bakımından aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı (p<0.001) bulundu. Sonuç: Farklı şiddette AV olan hastalarda, seru

Anahtar Kelimeler: Akne vulgaris, Global akne derecelendirme ölçütü, Il-12, Il-17, LL-37

Sinta Murlistyarini, Yasmina Kumala, Yıli Megasasi, Evawani Rahadini. Levels of IL-12, IL-17, and LL-37 in Acne Vulgaris. Turk J Immunol. 2018; 6(2): 52-56
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale