ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Regulation of Immunity by Estrogen Through Sympathetic Nervous System in Aging [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2019; 7(1): 85-91 | DOI: 10.25002/tji.2019.1013

Regulation of Immunity by Estrogen Through Sympathetic Nervous System in Aging

Ramasamy Vasantharekha1, Lalgi Hima1, Prabhu Thandapani1, Sanjana Kumaraguru1, Poornima Ananthasubramanian1, Srinivasan Thyagarajan1
SRM Institute of Science and Technology, Biotechnology, Kattankulathur, India

Women are more prone to autoimmune diseases, hormone-dependent cancers, osteoporosis, and neurodegenerative diseases with advancing age. The age-associated increase in the incidence and development of diseases and cancer is the result of a decline in immunocompetence facilitated by dysfunctions of nervous system and endocrine system. Reciprocal interactions between the brain and primary (bone marrow and thymus) and secondary (spleen and lymph nodes) lymphoid organs, via neurotransmitters and immune molecules determine an individual’s health or disease status. One of the major contributing factors for this imbalance in homeostatic functioning of the neuroendocrineimmune system is estradiol (E2) that exerts its effects through alterations in the production of neurochemicals and immune mediators. Estrogen’s reported beneficial effects such as anti-inflammatory and neuroprotective functions and deleterious effects of cancer progression are dependent upon age of women, type of cells and receptors, and the intracellular pathways and signaling molecules involved in mediating its effects. It is imperative that the diverse effects of estrogen on organ systems should be investigated via a longitudinal study beginning with early middle-aged rats to understand the long-term of exposure of estrogen on health and development of diseases. In this review, we present evidence for the biphasic effects of E2 on neural-immune interactions in the thymus, spleen, and lymph nodes and brain areas of early middle-aged female rats. These effects were dependent on pro/antioxidant status, and expression of growth factors and intracellular signaling molecules that are crucial to the neuronal plasticity influencing neuroprotection and inflammatory processes causing neurodegeneration.

Keywords: Inflammation, Cytokine, Hormone, Immunosenescence

Yaşlanmada Sempatik Sinir Sistemi Aracılığıyla Östrojen Tarafından Bağışıklığın Düzenlenmesi

Ramasamy Vasantharekha1, Lalgi Hima1, Prabhu Thandapani1, Sanjana Kumaraguru1, Poornima Ananthasubramanian1, Srinivasan Thyagarajan1
SRM Institute of Science and Technology, Biotechnology, Kattankulathur, India

Kadınlar, yaşlanma sırasında, otoimmün hastalıklara, hormona bağlı kanserlerin gelişimine, osteoporoza ve nörodejeneratif hastalıkları geliştirmeye daha çok eğilimlidir. Bu hastalıkların ileri yaşlarda daha çok ortaya çıkmasının sebebi, sinir sistemi ve endokrin sistemdeki bozukluklara bağlı olarak bağışıklıkta meydana gelen zayıflıktır. Beyin ile kemik iliği ve timus gibi birincil ve dalak ve lenf nodları gibi ikincil lenfoid organlar arasında nörotransmitterler aracılığı ile süren haberleşme, kişinin sağlıklı ya da hasta olmasını belirleyici niteliktedir. Nöroendokrin ve immün sistem arasındaki homeostatik işlevleri en çok belirleyen faktörlerin başında, sinirden salınan kimyasallar ve bağışıklık düzenleyen estrojen (E2) gelir. Estrojenin yangıyı azaltan, sinir koruyucu etkilerinin yanı sıra, yaşa, hücre tipleri ve reseptörlerin varlığına ve bu reseptörlerin etkinleştirdiği hücre içi moleküllerine bağlı olarak tümörün ilerlemesini artırıcı etkisi de bulunmaktadır. Estrojenin uzun süreli olarak organ sistemlerine, yaşlılığa ve sağlığa olan etkisini araştırmak için orta yaşlı sıçanlarda başlayan ve yıllar içinde devam eden çalışmalara gerek bulunmaktadır. Bu derlemede, E2’nin orta yaşlı dişi sıçanlarda timus, dalak, lenf nodları ve beyin bölgelerine olan ikili etkileri ile ilgili kanıtlar sunulmuştur. Bu etkiler, sinirlerin, sinir koruyucu ya da yangısal süreçler sonucunda siniri haraplayan durumlarını etkileyen, oksidan ya da anti-oksidan etkilere bağlı olarak oluşan ve büyüme faktörlerinin ifadesi ve hücre içi sinyaller ile ilgili moleküllere bağlı olarak meydana gelen sinirsel gelişim ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Yangı, sitokin, hormon, bağışık-yaşlanma

Ramasamy Vasantharekha, Lalgi Hima, Prabhu Thandapani, Sanjana Kumaraguru, Poornima Ananthasubramanian, Srinivasan Thyagarajan. Regulation of Immunity by Estrogen Through Sympathetic Nervous System in Aging. Turk J Immunol. 2019; 7(1): 85-91
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale