ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
The Structure and Signaling Mechanisms of Type 1 Cytokine Receptors: A Brief Overview [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2015; 3(3): 121-124 | DOI: 10.5606/tji.2015.377

The Structure and Signaling Mechanisms of Type 1 Cytokine Receptors: A Brief Overview

İhsan Esen1
Department of Pediatrics, Medical Faculty of Fırat University, Division of Pediatric Endocrinology, Elazığ Turkey

Cytokines, the secreted messenger molecules, act on their target cells by binding specific membrane receptors. Many cell functions are regulated by members of cytokine receptors mediated intracellular signaling mechanisms. The classification of cytokine receptors is based on structural homologies of extracellular cytokine-binding domains and shared intracellular signaling mechanisms. A simple classification of cytokine receptors contains type 1 cytokine receptors, type 2 cytokine receptors, tumor necrosis factor receptor family, interleukin 1 receptor family, and seven transmembrane G-protein-coupled receptors. This article focuses on the structure and associated signaling pathways of type 1 cytokine receptors.

Keywords: Cytokines; receptors; type 1 cytokine receptors.

Tip 1 Sitokin Reseptörlerinin Yapısı ve Sinyal Mekanizmaları: Kısa Bir Genel Bakış

İhsan Esen1
Department of Pediatrics, Medical Faculty of Fırat University, Division of Pediatric Endocrinology, Elazığ Turkey

Salgılanan haberci moleküller olan sitokinler hedeflerindeki hücreleri belirli membran reseptörlerini bağlayarak etkiler. Pek çok hücre işlevi sitokin reseptörü aracılı hücre içi sinyal mekanizmalarının üyeleri tarafından düzenlenir. Sitokin reseptörlerinin sınıflandırması hücre dışı sitokin bağlayıcı alanlar ve ortak hücre içi sinyal mekanizmalarının yapısal homolojilerine dayanır. Sitokin reseptörlerinin temel bir sınıflandırması tip 1 sitokin reseptörlerini, tip 2 sitokin reseptörlerini, tümör nekroz faktör reseptörü ailesini, interlökin 1 reseptörü ailesini ve yedi transmembran G proteinkenetli reseptörleri içerir. Bu yazıda tip 1 sitokin reseptörlerinin yapısına ve ilişkili sinyal yollarına odaklanıldı.

Anahtar Kelimeler: Sitokinler; reseptörler; tip 1 sitokin reseptörleri.

İhsan Esen. The Structure and Signaling Mechanisms of Type 1 Cytokine Receptors: A Brief Overview. Turk J Immunol. 2015; 3(3): 121-124
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale