ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
The Effect of Lactobacillus reuteri on the Percentage of Th17 Cells and Level of IL-17 in Staphylococcus aureus- Induced Puerperal Infection BALB/c Mice [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2017; 5(2): 51-60 | DOI: 10.25002/tji.2017.539

The Effect of Lactobacillus reuteri on the Percentage of Th17 Cells and Level of IL-17 in Staphylococcus aureus- Induced Puerperal Infection BALB/c Mice

Uswatun Hasanah1, Sitti Candra Windu Baktiyani2, Sri Poeranto3, Tatit Nurseta2, Sumarno Reto Prawiro4
1Midwifery Department Faculty of Medicine University of Brawijaya, Malang, Indonesia
2Gynecological Obstetrics Laboratory Faculty of Medicine University of Brawijaya, Malang, Indonesia
3Parasitology Laboratory, Faculty of Medicine University of Brawijaya, Malang, Indonesia
4Microbiology Laboratory, Faculty of Medicine University of Brawijaya, Malang, Indonesia

Background: Puerperal infection is an infection of the reproductive tract during labor or puerperal period, which is largely caused by Staphylococcus aureus infection resulting in Toxic Shock Syndrome (TSS). The prevalence of postpartum infection has increased over the past three years, coupled with an increase in Staphylococcus aureus (MRSA) Methicillin Resistant, resulting in high treatment costs and high morbidity and mortality rates. Objective: This study aimed to determine the effect of Lactobacillus reuteri on the percentage of Th17 cells and the level of IL-17 in Staphylococcus aureus-induced puerperal BALB/c mice. Methods: Mice were divided into 4 groups with each group consisting of 4 mice in puerperal period and 4 mice in three days postpartum period; Group I (mice were induced with Staphylococcus aureus at 0–12 hours postpartum), Group II (mice were administered orally with Lactobacillus reuteri), Group III (mice were treated with Lactobacillus reuteri and Staphylococcus aureus) and group IV (control). The percentage of Th17 cells was measured by Flow cytometry method, while the level of IL-17 was measured by ELISA method. Results: The results showed that the administration of Lactobacillus reuteri significantly influenced the percentage of Th17 cells and the levels of IL-17 in Staphylococcus aureus-induced puerperal mice. Conclusion: In summary, Lactobacillus reuteri may act as a preventive agent of puerperal infections in Staphylococcus aureus-induced mice during the puerperal period and three days postpartum.

Keywords: IL-17, Lactobacillus reuteri, Staphylococcus aureus, Th17 cells

Farelerde Staphycoccus aureus ile Oluşturulan Lohusalık Ateşinde Lactobacillus reuteri’nin Th17 Hücreleri ve IL-17 Düzeyine Olan Etkisi

Uswatun Hasanah1, Sitti Candra Windu Baktiyani2, Sri Poeranto3, Tatit Nurseta2, Sumarno Reto Prawiro4
1Midwifery Department Faculty of Medicine University of Brawijaya, Malang, Indonesia
2Gynecological Obstetrics Laboratory Faculty of Medicine University of Brawijaya, Malang, Indonesia
3Parasitology Laboratory, Faculty of Medicine University of Brawijaya, Malang, Indonesia
4Microbiology Laboratory, Faculty of Medicine University of Brawijaya, Malang, Indonesia

Giriş: Lohusalık ateşi doğum sırasında veya lohusalık dönem Staphilococcus aureus enfeksiyonunun neden olduğu, toksik şok sendromuna (TSS) neden olan bir üreme sistemi enfeksiyonudur. Son 3 yıldır metisiline dirençlı Staphylococcus aureusun neden olduğu doğum sonrası enfeksiyonlarda artış olmuştur. Bu artış ta tedavi maliyetlerinin morbidite ve mortalite oranında artış olmuştur. Amaç: Bu çalışmada amaç Balb/c farelerde Staphylococcus aureus ile oluşturulmuş lohusalık ateşinde Lactobacillus reuteri’nin Th17’nin ve Il-17 seviyelerine olan etkisi araştırmaktır. Yöntemler: Bu çalışmada, her grupta tam lohusalık döneminde olan 4 fare ile doğumdan 3 gün sonra gruplandırılmış 4 fare bulunduğu 4 fare bulunmakta idi: Grup I (Doğumdan 0-12 saat sonra Staphylococcus aureus verilmiş fareler), Grup II (sadece ağızdan Lactobacillus reuteri verilmiş fareler), Grup III (Lactobacillus reuteri ve Staphylococcus aureus verilmiş fareler), Grup IV (Kontrol). Akan hücre ölçer ile Th17 hücrelerinin oranı ve ELISA yöntemi ile IL-17 ölçüldü. Sunular: Çalışmada, Staphylococcus aureus ile oluşturulmuş lohusalık ateşi olan farelerde Lactobacillus reuteri verilmesinin Th17 hücrelerinin oranını ve IL-17 seviyesini düşürdüğü saptandı. Sonuç: Lactobacillus reuteri, Staphylococcus aureus ile doğum döneminde ve doğumdan 3 gün sonra oluşturulmuş lohusalık ateşinde koruyucu bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: IL-17, Lactobacillus reuteri, Staphilococcus aureus, Th17 hücreleri

Uswatun Hasanah, Sitti Candra Windu Baktiyani, Sri Poeranto, Tatit Nurseta, Sumarno Reto Prawiro. The Effect of Lactobacillus reuteri on the Percentage of Th17 Cells and Level of IL-17 in Staphylococcus aureus- Induced Puerperal Infection BALB/c Mice. Turk J Immunol. 2017; 5(2): 51-60
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale