ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Acute Effect of Repeated Sprint and Aerobic Endurance Training on Foxp3+ Regulatory T Cells and Cytokine Levels [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2021; 9(1): 50-58 | DOI: 10.5222/TJI.2021.95530

Acute Effect of Repeated Sprint and Aerobic Endurance Training on Foxp3+ Regulatory T Cells and Cytokine Levels

Orkun Akkoç1, Deniz Genç2, Hakan Özel3, Recep Fatih Kayhan4, Muazzez Gökalp2, Özlem Kırandı1, Ilker Yücesir1, Tunç Akkoç3
1Department of Sport Science, İstanbul University-Cerrahpasa, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatric Allergy and Immunology, Marmara University, İstanbul, Turkey
3Department of Sport Science, Marmara University, İstanbul, Turkey
4Department of Sport Science, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey

Objective: The aim of our study was to investigate the acute effect of repeated sprints and aerobic endurance training on Foxp3+ T regulatory cells and cytokines.
Materials and Methods: The study population consisted of 16 sprinters and 16 long distance runners. Each subject was divided into his/her own branch as sprinting and distance training. Within the scope of the study, the height, body weight, sporting age, Foxp3+ T regulatory cells and cytokine values of subjects were recorded. Immunity subparameters were compared in venous blood samples taken before and after training. The Wilcoxon test was used to compare the values before and after training with level of statistical significance accepted as p<0.05.
Results: A statistically significant change was not observed for Foxp3+ T regulatory cells before and after training in sprinter (p=0.47) and distance runners (p=0.52). Sprinters had increased IL-2 (p=0.00), IL-4 (p=0.00), IL-10 (p=0.02), IL-17 (p=0.000) and TNF-α (p=0.000), decreased IL-6 (p=0.000) and unchanged IFN-γ levels (p=0.81). Distance runners had increased IL-4 (p=0.000), IL-10 (p=0.000), IL-17 levels (p<0.00), decreased TNF-α (p=0.00), IL-2 (p=0.05) and unchanged IFN-γ (p=0.15) and IL-6 (p=0.15).
Conclusion: Immune system is affected by the intensity and type of exercise. It can be said that anaerobic exercises like sprinting with high intensity supress the immune system more severely.

Keywords: İmmune response to exercise, cytokines, Foxp3 + T regulatory cells

Tekrarlı Sprint ve Aerobik Dayanıklılık Antrenmanının Foxp3+ T Regülatör Hücreler ve Sitokin Düzeylerine Akut Etkisi

Orkun Akkoç1, Deniz Genç2, Hakan Özel3, Recep Fatih Kayhan4, Muazzez Gökalp2, Özlem Kırandı1, Ilker Yücesir1, Tunç Akkoç3
1
2
3
4

Amaç: Çalışmanın amacı, tekrarlayan sprint ve aerobik dayanıklılık antremanının Foxp3+ T regülatör hücreleri ve sitokinler üzerindeki akut etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 16 sprinter ve 16 uzun mesafe koşucusu katıldı. Sprinter ve mesafe antrenmanı yapmak üzere her denek kendi branş grubuna ayrıldı. Çalışma kapsamında deneklerin boy, vücut ağırlığı, spor yaşı, Foxp3+ T regülatör hücre ve sitokin değerleri kaydedildi. Antrenman öncesi ve sonrası alınan venöz kan örneklerinde bağışıklık alt parametreleri karşılaştırıldı. Wilcoxon testi eğitim öncesi ve sonrası değerleri karşılaştırmak için kullanıldı ve anlamlılık p<0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Sprinter ve mesafe sporcularının antrenman öncesi ve sonrasında Foxp3+ T regülatör hücrelerinde düzeylerinde artış, istatistiksel seviyelerinde değişiklik gözlenmemiş, (sprinterlerde p=0.47, mesafecilerde p=0.52). Sprinter seviyelerinde artış (p=0.00), seviyesinde değişiklik gözlenmemesine karşılık (p=0.02), IL-17 (p=0.000) ve TNF-α artmış, IFN-γ değişmemiş, IL-6’da azalma saptandı (p<0.05). Mesafecilerde IL-4, IL-10, IL-17 artmış, IL-6 ve IFN-γ değişmemiş, TNF-α ve IL-2 seviyelerinde azalma saptanmıştır (p<0.05).
Sonuç: Sonuç olarak immün sistem egzersiz şiddeti ve egzersiz türünden etkilenmektedir. Yüksek şiddette yapılan sprint tarzı anaerobik egzersizlerin immün sistemi daha çok baskıladığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Egzersize bağışıklık tepkisi, sitokinler, Foxp3 + T regülatör hücreler

Orkun Akkoç, Deniz Genç, Hakan Özel, Recep Fatih Kayhan, Muazzez Gökalp, Özlem Kırandı, Ilker Yücesir, Tunç Akkoç. Acute Effect of Repeated Sprint and Aerobic Endurance Training on Foxp3+ Regulatory T Cells and Cytokine Levels. Turk J Immunol. 2021; 9(1): 50-58

Corresponding Author: Orkun Akkoç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale