ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Immune-mediated Sensorineural Hearing Loss: Patho-Mechanisms and Therapeutic Strategies [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2019; 7(1): 92-98 | DOI: 10.25002/tji.2019.1015

Immune-mediated Sensorineural Hearing Loss: Patho-Mechanisms and Therapeutic Strategies

Paridhy Vanniya1, Kunka Mohanram Ramkumar2, C.R. Srikumari Srisalapathy1
1Department of Genetics, Dr. ALM PG Institute of Basic Medical Science, University of Madras, Taramani Campus, Taramani, Chennai, Tamil Nadu, India
2SRM Research Institute, SRM Institute of Science and Technology, Kattankulathur, Tamilnadu, India

The immune system protects the inner ear from various infections. However, the fragile audiological and vestibular structures are damaged due to immune-related and inflammatory responses, thus resulting in sensorineural hearing loss. Immune-mediated sensorineural hearing loss (ISNHL) can either be of autoimmune or autoinflammatory origin, and studies have shown that ISNHL ultimately results from inflammatory responses in both the cases. Several disorders have been identified that either primarily cause hearing loss due to localized inflammation (such as Meniere’s disease) or as an additional manifestation resulting from systemic inflammation (as seen in Muckle-Well syndrome). Immune molecularand patho-mechanisms have been proposed to explain ISNHL, yet it has been an enigma. A crucial mechanism leading to immune activation and inflammation involves the increased levels of NLRP3 inflammasome-associated IL-1ß and TNF-?, in resident macrophages of the inner ear. The presence of autoantibodies to inner ear antigens have been reported as a causative ISNHL and these antibodies also serve as diagnostic markers. Genetic-susceptibility to ISNHL in some individuals has been reported. ISNHL is reversible, where hearing and vestibular functions can be restored. Several studies have put forward therapeutic strategies to alleviate hearing impairment, by usage of immunosuppressive drugs, monoclonal antibodies, IL-1ß and TNF-? antagonists, and NLRP3 inflammasome-inhibitors. Emerging approaches for treating autoimmune disease include altering gut microbiota, stem cell therapy and precision medicine. The present report reviews the various molecular- and patho-mechanisms associated with ISNHL. It further focuses on possible therapeutic targets and the relevance in application of emerging therapeutic strategies to alleviate hearing loss.

Keywords: Immune-mediated hearing loss, ISNHL, inflammasome, IL-1ß, NLRP3, TNF-?

İmmün Aracılı Sensorinöral İşitme Kaybı: Patolojik Mekanizmalar ve Terapötik Stratejiler

Paridhy Vanniya1, Kunka Mohanram Ramkumar2, C.R. Srikumari Srisalapathy1
1Department of Genetics, Dr. ALM PG Institute of Basic Medical Science, University of Madras, Taramani Campus, Taramani, Chennai, Tamil Nadu, India
2SRM Research Institute, SRM Institute of Science and Technology, Kattankulathur, Tamilnadu, India

Bağışıklık sistemi, iç kulağı bir dizi enfeksiyondan korur. Bunun ile birlikte, duyusal ya da vestibuler yapılar, bağışık kökenli ya da enflamatuvar yanıtlar ile sensörinöral işitme kaybına neden olacak şekilde hasar görebilir. Bağışıklık sisteminin neden olduğu sensörünöral işitme kaybı (BNSNİK) otoimmün ya da otoenflamatuvar nedenli olabilir. Çalışmalar, BNSNİK’nın her iki durumda da enflamatuvar kökenli olduğunu göstermektedir. İşitme kaybına neden olan durumlar, Menier hastalığında olduğu gibi lokalize enflamasyon ile de olabileceği gibi, Muckle-Well sendromundaki gibi sistemik enflamasyona da bağlı olabilir. SNİK’na neden olan moleküler ve patolojik mekanizmalar henüz bilinmemektedir. Bu duruma neden olan bağışıklık aktivasyonu ve enflamasyon, iç kulakta bulunan makrofajlardan NLRP3 inflamazomuna bağlı olarak salınan IL-1ß ve TNF-?’dır. SNİK, iç kulaktaki antijenlere karşı oluşan antikorlara bağlı olarak oluşmaktadır ve bu antikorlar aynı zamanda hastalığın tanısında da kullanılabilir. Bazı kişilerde, SNİK’ya karşı kalıtsal bir yatkınlık olduğı bildirilmiştir. SNİK’da duyma ve denge işlevleri geri dönebilir. Duyma bozukluğunu tedavi etmek için bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar, monoklonal antikorlar, IL-1ß, ?NF-? antagonistleri ve NLRP3 inflamazom inhibitörleri gibi ajanların kullanıldığı bazı çalışmalar yapılmıştır. Bunlar dışında, barsağın mikrobiatasını değiştirmek, kök hücre tedavisi ve hedefe yönelik tedaviler gibi yeni yöntemler de gündeme gelmektedir. Bu yazıda, SNİK’ya neden olan farklı moleküler ve patolojik mekanizmaların bir derlemesi sunulmaktadır. Bu yazı, aynı zamanda işitme kaybının tedavisi için, ileride yönelenebilecek hedefleri ve yeni tedavi stratejilerini de işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağışıklık nedenli işitme kaybı, ISNHL, inflamazom; IL-1ß, NLRP3, TNF-?

Paridhy Vanniya, Kunka Mohanram Ramkumar, C.R. Srikumari Srisalapathy. Immune-mediated Sensorineural Hearing Loss: Patho-Mechanisms and Therapeutic Strategies. Turk J Immunol. 2019; 7(1): 92-98
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale