ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Use of Zebrafish As a Model for Understanding the Interplay Between Inflammation and Stem Cells [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2013; 1(3): 90-94 | DOI: 10.5606/tji.2013.262

Use of Zebrafish As a Model for Understanding the Interplay Between Inflammation and Stem Cells

Çağhan Kızıl1
German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) within the Helmholtz Association, Arnoldstr, Dresden, Germany.

Inflammation is a natural response mechanism to various stimuli in animals. The initiation and progression of inflammatory cascade may follow similar routes within the phylogenetic classes. However, the regulation of the chronicity or the consequences of the inflammatory milieu on the tissue microenvironment varies among organisms. Since stem cells are integral to the maintenance and restoration of tissues, the effects of inflammation on stem cells is an important aspect in various disciplines such as immunology, cell biology or medical science. Additionally, stem cells and the disease states are closely associated, as the majority of the diseases contain stem cells that ultimately malfunction. Therefore, elaborating on the interplay between the stem cells and inflammation would be instrumental in designing regenerative therapies in humans. In this review, the modes of regulation of stem cells upon inflammatory cues and the relationship of inflammation to the disease conditions will be discussed with an outlook on regenerative medicine.

Keywords: Disease; inflammation; regeneration; stem cell.

Enflamasyon ve kök hücre arasındaki etkileşimi anlamak için zebrabalığı modelinin kullanımı

Çağhan Kızıl1
German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) within the Helmholtz Association, Arnoldstr, Dresden, Germany.

Enflamasyon hayvanlarda çeşitli uyaranlara karşı doğal bir yanıt mekanizmasıdır. Enflamatuvar kaskadın başlaması ve progresyonunda, filogenetik sınıflar içerisinde benzer yollar izlenebilir. Bununla birlikte, kronikliğin düzenlenmesi veya enflamatuvar ortamın mikro doku çevresi üzerindeki sonuçları organizmadan organizmaya değişiklik gösterir. Kök hücreler dokuların korunması ve restorasyonu için bütünleyici olduğundan, enflamasyonun kök hücreler üzerindeki etkileri immünoloji, hücre biyolojisi veya tıp bilimi gibi çeşitli disiplinler için de önemlidir. Ayrıca bu hastalıkların birçoğunda nihayetinde işlevi bozuk olan kök hücreler mevcut olduğu için, kök hücreler ve hastalık durumları birbirleriyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle, kök hücreler ve enflamasyon arasındaki etkileşimin aydınlatılması, insanlarda rejeneratif tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bu derlemede, kök hücrelerin enflamatuvar işaretler üzerindeki düzenlenme modları ve enflamasyonun hastalık durumları ile olan ilişkisi, rejeneratif tıp perspektifinden irdelendi.

Anahtar Kelimeler: Hastalık; enflamasyon; rejenerasyon; kök hücre.

Çağhan Kızıl. Use of Zebrafish As a Model for Understanding the Interplay Between Inflammation and Stem Cells. Turk J Immunol. 2013; 1(3): 90-94
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale