ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
The Role of Chitinases in Atopic Dermatitis [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2013; 1(2): 33-35 | DOI: 10.5606/tji.2013.212

The Role of Chitinases in Atopic Dermatitis

Dilara Fatma Kocacık Uygun1, Mesut Coşkun1, Nilüfer Çiçek Ekinci1, Nilgün Sallakçı1, Serkan Filiz1, Ayşe Akman2, Erkan Alpsoy2, Olcay Yeğin1
1Department of Pediatric Immunology.Allergy, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Department of Dermatology, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey

Objectives: In this study, we investigated the acidic mammalian chitinase (AMCase) gene expression in skin biopsy samples taken from patients with atopic dermatitis. Patients and methods: Five adult patients with atopic dermatitis were enrolled in this study between May 2005 and May 2007. Skin biopsy samples were taken from lesional and unaffected areas. AMCase gene expression was tested by real-time polymerase chain reaction. The AMCase gene products were compared with beta-actin. Results: The AMCase production was higher in healthy regions of skin compared to the samples taken from atopic lesion. The AMCase gene expression was isolated in healthy and atopic skin regions. Conclusion: The AMCase gene expression was isolated both skin regions. Our study shown that this gene is not only expressed stomach and lung and also expressed in skin.

Keywords: Atopic dermatitis; chitin microparticle; chitin; chitinase

Atopik Dermatitte Kitinazların Rolü

Dilara Fatma Kocacık Uygun1, Mesut Coşkun1, Nilüfer Çiçek Ekinci1, Nilgün Sallakçı1, Serkan Filiz1, Ayşe Akman2, Erkan Alpsoy2, Olcay Yeğin1
1Department of Pediatric Immunology.Allergy, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Department of Dermatology, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey

Amaç: Bu çalışmada atopik dermatitli hastalardan alınan deri biyopsilerinde asidik memeli kitinaz (AMCase) gen ekspresyonu incelendi. Hastalar ve yöntemler: Mayıs 2005 - Mayıs 2007 tarihleri arasında atopik dermatitli beş yetişkin hasta çalışmaya dahil edildi. Lezyonlu ve lezyonsuz bölgelerden deri biyopsileri alındı. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile AMCase ekspresyonu incelendi. AMCase gen ürünleri, beta-aktin ile karşılaştırıldı. Bulgular: Atopik lezyondan alınan numunelere kıyasla, AMCase yapımı derinin sağlıklı bölgelerinde daha yüksek oranda idi. Sağlıklı deri ve atopik deri dokusunda AMCase gen ekspresyonuna rastlandı. Sonuç: AMCase gen ekspresyonu her iki deri bölgesinde izole edildi. Bulgularımız bu genin sadece mide ve akciğerde sınırlı olmadığını aynı zamanda deride de bulunduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit; kitin mikropartikülü; kitin; kitinaz.

Dilara Fatma Kocacık Uygun, Mesut Coşkun, Nilüfer Çiçek Ekinci, Nilgün Sallakçı, Serkan Filiz, Ayşe Akman, Erkan Alpsoy, Olcay Yeğin. The Role of Chitinases in Atopic Dermatitis. Turk J Immunol. 2013; 1(2): 33-35
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale