ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Stem Cells and Regenerative Medicine [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2019; 7(1): 50-56 | DOI: 10.25002/tji.2019.856

Stem Cells and Regenerative Medicine

Ceyda Hayretdağ1, Ender M. Çoşkunpınar2
1University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Uskudar, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Uskudar, Istanbul, Turkey

Stem cells are self-renewing, non-differentiated cells that can be transforming into many different cell types and can form all the tissues and organs in our body when proper conditions are provided. Stem cells can be divided into three groups: adult stem cells, stem cells derived from cord blood, and embryonic stem cells. These cells, which have not yet differentiated, have the capacity of self-renewal, unlimited division and can transform into organs and tissues. Adult stem cells are found in many tissues and organs in the body and when damage occurs they multiply at that position to repair the damaged area. Discovery of stem cell differentiation also opened the doors for stem cell therapy in different fields such as; cancer, paralysis, Alzheimer’s, parkinsonism, spinal cord injuries, heart diseases and many genetic diseases.

Keywords: Stem cell, regenerative medicine, personalized medicine

Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp

Ceyda Hayretdağ1, Ender M. Çoşkunpınar2
1University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Uskudar, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Uskudar, Istanbul, Turkey

Kök hücreler, çok farklı hücre tiplerine dönüşebilen ve uygun koşullar sağlandığında vücudumuzdaki tüm doku ve organları oluşturabilen, kendini yenileyebilen, farklılaşmamış hücrelerdir. Kök hücreler üç gruba ayrılabilir: yetişkin kök hücreler, kord kanından elde edilen kök hücreler ve embriyonik kök hücreler. Henüz farklılaşmamış bu hücreler, kendini yenileme, sınırsız bölünme kapasitesine sahiptir ve organlara ve dokulara dönüşebilirler. Yetişkin kök hücreler, vücuttaki birçok doku ve organda bulunur ve hasar meydana geldiğinde hasarlı alanı onarmak için bu pozisyonda çoğalırlar. Kök hücre farklılaşmasının keşfi, kanser, felç, Alzheimer, parkinsonizm, omurilik yaralanmaları, kalp hastalıkları ve birçok genetik hastalık gibi farklı alanlarda kök hücre tedavisi için kapılar açmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kök hücre, rejeneratif tıp, kişiselleştirilmiş tıp

Ceyda Hayretdağ, Ender M. Çoşkunpınar. Stem Cells and Regenerative Medicine. Turk J Immunol. 2019; 7(1): 50-56
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale