ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Medicinal Plant <i>Tinaspora Cordifolia</i> Polarizes Primary Human Macrophages into an M1 Phenotype [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2022; 10(1): 34-45 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2022.70783

Medicinal Plant Tinaspora Cordifolia Polarizes Primary Human Macrophages into an M1 Phenotype

Asli Korkmaz1, Duygu Sag2
1Izmir Biomedicine and Genome Center; Department of Genomic Sciences and Molecular Biotechnology, Izmir International Biomedicine and Genome Institute, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
2Izmir Biomedicine and Genome Center; Department of Genomic Sciences and Molecular Biotechnology, Izmir International Biomedicine and Genome Institute, Dokuz Eylul University; Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

Objective: Tinospora cordifolia is a plant with several medicinal properties. However, the effect of T. cordifolia extract on macrophage polarization is not known. Here we report a detailed analysis of the impact of T. cordifolia extract on the polarization of primary human monocyte-derived macrophages.
Materials and Methods: Macrophages, derived from human peripheral blood mononuclear cells monocytes (M0 macrophages), were either left untreated or pretreated with T. cordifolia extract at doses of 50 μg/mL, 100 μg/mL, 500 μg/mL, or 1.000 μg/mL for 2 h. Macrophages were then polarized into M1 (LPS, IFNγ), M2a (IL-4), or M2c (IL-10) macrophages for 22 h. M1 (HLA-DR, CD64, CD86) and M2 (CD200R, CD206, CD163) surface markers were analyzed by flow cytometry. The M1 cytokine tumor necrosis factor (TNF) was analyzed by Enzyme-linked Immunosorbent Assay.
Results: Our data demonstrated that in M0 macrophages, T. cordifolia extract treatment increased the expression of the M1 marker CD86 (p=0.0036), while it decreased the expression of the M2a marker CD200R (p=0.0059). In M2a and M2c macrophages, T. cordifolia extract decreased the expression of the M2a marker CD200R (p=0.0098) and the M2c marker CD163 (p=0.0173), respectively. Interestingly, after treatment with T. cordifolia extract, the phagocytic receptors CD64 (p<0.0001) and CD206 (p<0.0001) were upregulated in M0, M1, M2a, and M2c macrophages. Finally, T. cordifolia extract treatment enhanced the production of TNF in M0, M2a, and M2c macrophages.
Conclusion: Overall, our data suggest that T. cordifolia extract shifts the polarization of primary human macrophages into a pro-inflammatory M1 phenotype, with an upregulation of the phagocytic receptors CD64 and CD206.

Keywords: Medicinal plants, macrophages, inflammation

Tıbbi Bitki Tinaspora Cordifolia Primer İnsan Makrofajlarını M1 Fenotipine Polarize Eder

Asli Korkmaz1, Duygu Sag2
1İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, İzmir, Türkiye; ve Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji Bölümü, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye
2İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, İzmir, Türkiye; ve Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji Bölümü, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye; ve Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Amaç: Tinospora cordifolia, çeşitli tıbbi özelliklere sahip bir bitkidir. Ancak T. cordifolia ekstraktının makrofaj polarizasyonu üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada, T. cordifolia ekstraktının primer insan monosit türevli makrofajların polarizasyonu üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Gereç ve Yöntem: İnsan periferik kan mononükleer hücrelerinin monositlerinden türetilen makrofajlar (M0 makrofajlar), muamele edilmeden bırakıldı, ya da 50 μg/mL, 100 μg/mL, 500 μg/mL veya 1.000 μg/mL dozlarında T. cordifolia ekstraktı ile 2 saat boyunca önceden uyarıldı. Makrofajlar daha sonra 22 saat boyunca M1 (LPS, IFN-γ), M2a (IL-4) veya M2c (IL-10) makrofajlarına polarize edildi. M1 (HLA-DR, CD64, CD86) ve M2 (CD200R, CD206, CD163) yüzey belirteçleri akan hücre ölçer sistemi ile, M1 sitokin TNF, ELISA ile analiz edildi.
Bulgular: Verilerimiz, M0 makrofajlarında, T. cordifolia ekstraktı muamelesinin, M1 belirteci olan CD86’nın ekspresyonunu artırırken (p=0.0036), M2a belirteci olan CD200R’nin ekspresyonunu azalttığını gösterdi (p=0.0059). M2a ve M2c makrofajlarında, T. cordifolia ekstraktı, sırasıyla M2a belirteci olan CD200R (p=0.0098) ve M2c belirteci olan CD163’ün ekspresyonunu (p=0.0173) azalttı. İlginç olarak, T. cordifolia ekstraktı muamelesinden sonra, fagositik belirteçler CD64 (p<0.0001) ve CD206’nın (p<0.0001) ekspresyonları, M0, M1, M2a ve M2c makrofajlarında arttı. Son olarak, T. cordifolia ekstraktı muamelesi, M0, M2a ve M2c makrofajlarında TNF üretimini artırdı (p<0.05).
Sonuç: Sonuç olarak verilerimiz, T. cordifolia ekstraktının, CD64 ve CD206 fagositik belirteçlerini yükseltmesi ile birlikte, birincil insan makrofajlarını pro-enflamatuvar M1 fenotipine yönlendirdiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi bitki, makrofajlar, enflamasyon

Asli Korkmaz, Duygu Sag. Medicinal Plant Tinaspora Cordifolia Polarizes Primary Human Macrophages into an M1 Phenotype. Turk J Immunol. 2022; 10(1): 34-45

Corresponding Author: Duygu Sag, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale