ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Immunological Manifestations of Helicobacter pylori Infection: Polyserositis? [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2020; 8(2): 89-93 | DOI: 10.25002/tji.2020.1260

Immunological Manifestations of Helicobacter pylori Infection: Polyserositis?

Tiago Borges1, Arsenio Barbaso2, Sergio Silva1
1Trofa Saúde Hospital Privado em Gaia, Department of Internal Medicine, Vila Nova de Gaia, Portugal
2Centro Hospitalar Universitário de São João, Department of Internal Medicine, Porto, Portugal

Polyserositis is the general inflammation of serous membranes with associated effusion. Except for tuberculosis and coxsackie virus, infections are a very rare cause of polyserositis. We describe a case of a 41-year-old woman with chronic mild thrombocytopenia that presented with polyserositis and whose investigation was negative for common causes of serosal inflammation, showing great clinical improvement after Helicobacter pylori eradication therapy. Besides serositis, we also discuss other immunological manifestations of Helicobacter pylori infection. To our knowledge, this is the first case that establishes Helicobacter pylori as a potential cause of serosal inflammation, thus expanding immunological manifestations of Helicobacter pylori infection.

Keywords: Helicobacter pylori, serositis, thrombocytopenia

Helicobacter pylori İnfeksiyonunda Bağışıklık Yanıtı: Poliserozit

Tiago Borges1, Arsenio Barbaso2, Sergio Silva1
1Trofa Saúde Hospital Privado em Gaia, Department of Internal Medicine, Vila Nova de Gaia, Portugal
2Centro Hospitalar Universitário de São João, Department of Internal Medicine, Porto, Portugal

Poliserozit seröz membranlara karşı oluşan genel yangı ile birlikte oluşan efüzyondur. Bu olgu sunumunda bir serozal yangı nedeni bulunmayan, ılımlı kronik trombositopenisi olan 41 yaşındaki kadın hastada gelişen poliserozitin, var olan Helicobacter pylori enfeksiyonunun tedavisinden sonra tam bir klinik iyileşme gösteren vaka sunuldu. Bu sunumda, serozit dışında, Helicobacter pylori enfeksiyonunun bağışıklık sistemindeki etkileri de tartışıldı. Bu olgu sunumu, bilgilerimize göre, Helicobacter pylori enfeksiyonunun neden olduğu gösterilen ilk serozaya karşı yangı makalesidir ve buradaki bulgular Helicobacter pylori enfeksiyonunun bağışıklık sisteminde meydana getirdikleri ile ilgili bilgilerimizi artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, serozit, trombositopeni

Tiago Borges, Arsenio Barbaso, Sergio Silva. Immunological Manifestations of Helicobacter pylori Infection: Polyserositis?. Turk J Immunol. 2020; 8(2): 89-93
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale