ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Immunomodulatory Effect of Propolis Extract on Granzyme Expression in CD8+ and CD4+CD25+ T Cells [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2017; 5(1): 13-19 | DOI: 10.25002/tji.2017.544

Immunomodulatory Effect of Propolis Extract on Granzyme Expression in CD8+ and CD4+CD25+ T Cells

Zauhani Kusnul1, Pudji Rahayu2, Muhaimin Rifai3, Edi Widjajanto4
1Bahrul Ulum Nursing Academy, Jombang, Indonesia, jombang, Indonesia
2Saiful Anwar General Hospital, Faculty of Medicine, University of Brawijaya, Malang, Indonesia, Department of Ear, Nose, and Neck, Malang, Indonesia
3Faculty of Sciences, University of Brawijaya, Malang, Indonesia, Department of Biology, Malang, Indonesia
4Saiful Anwar General Hospital, Faculty of Medicine, University of Brawijaya, Malang, Indonesia, Department of Clinical Pathology, Malang, Indonesia

Objective: The purpose of this study was to explore the effect of propolis extract on CD8+ and CD4+CD25+ regulatory T cell populations and granzyme expression in both cell populations, as propolis has been suggested as an immunomodulatory agent. Materials and Methods: PBMC containing 1x106 cells/ml from cervical cancer stage 3 patients were isolated and cultured with and without propolis extract. The cells were plated in a 24-well plate with RPMI medium supplemented with 10% FBS, 10 U/ml penicillin, 100 U/ml streptomycin, 2 mM L-glutamine and 50 µM 2-ME. Propolis extract was added (5, 10, 25 and 50 µg/ml) to PBMC culture. Negative control was made from PBMC culture without propolis extract for comparison. The cells were incubated for 48 hours in a 5% CO2 incubator at 37ºC. The proportion of CD8+ and CD4+CD25+ regulatory T cells that expressed granzyme were measured by flow cytometry. Results: The results obtained that the level of CD4+, CD4+CD25+, and CD8+ T cells were not markedly depleted in propolis treatment in all doses compared to control group. The percentage of CD8+Granzyme+ and CD4+CD25+Granzyme+ were significantly different in groups of propolis treatment compared to control group. Conclusion: In summary, propolis extract may serve as an immunomodulatory agent in cervical cancer patients. Propolis extract could modulate the expression CD4+CD25+ T cells expressing granzyme and CD8+ T cells expressing granzyme while it has no effect on CD4+, CD4+CD25+, and CD8+ T cells.

Keywords: CD8+ T cells, CD4+CD25+ regulatory T cells, granzyme, propolis

Propolis Ekstresinin CD8+ ve CD4+CD25+ T Hücrelerindeki Granzim İfadesi Üzerine Olan Bağışıklık Düzenleyici Etkileri

Zauhani Kusnul1, Pudji Rahayu2, Muhaimin Rifai3, Edi Widjajanto4
1Bahrul Ulum Nursing Academy, Jombang, Indonesia, jombang, Indonesia
2Saiful Anwar General Hospital, Faculty of Medicine, University of Brawijaya, Malang, Indonesia, Department of Ear, Nose, and Neck, Malang, Indonesia
3Faculty of Sciences, University of Brawijaya, Malang, Indonesia, Department of Biology, Malang, Indonesia
4Saiful Anwar General Hospital, Faculty of Medicine, University of Brawijaya, Malang, Indonesia, Department of Clinical Pathology, Malang, Indonesia

Amaç: Çalışmanın amacı, propolis ekstresinin bağışıklık düzenleyici bir madde olarak CD8+ ve CD4+CD25+ düzenleyici T hücrelerindeki granzim ifadesi üzerine olan etkisini incelemektir. Gereçler ve Yöntemler: Evre 3 serviks kanserli hastalardan elde edilen 10(6) hücre/mL konsantrasyonundaki Periferik Mononükleer Kan Hücreleri(PMKH) izole edilerek propolis eklenen ve eklenmeyen kaplarda kültüre edildi. Hücreler, %10 FBS, 10 U/ml penisilin, 100 U/mL streptomisin, 2mM L-glutamin ve 50 mikroM 2-ME içeren 24 kuyulu kültür kaplarına paylaştırıldı. Bir PMKH popülasyonu Propolis uygulanmadan kontrol grubu olarak oluşturuldu. Hücreler %5 CO2 içeren kuluçka makinesinde(inkübatör) 48 saat kültüre edildi. Granzim ifade eden CD8+, CD4+CD25+ düzenleyici T lenfositleri akan hücre ölçer ile irdelendi. Bulgular: Propolis uygulanan CD4+, CD4+CD25+ ve CD8+ T lenfositlerinin sayıları anlamlı ölçüde azalmadı. CD8+Granzim+ ve CD4+CD25+Granzim+ hücrelerin sayıları, propolis uygulanan hastalarda farklı idi. Sonuç: Sonuç olarak, propolis ekstresi serviks kanserli hastalarda bağışıklığı değiştiren bir madde olarak etki etmektedir. Ekstre, CD4+CD25+ T lenfositleri ile CD8+ T lenfositlerinde granzim ifadesini değiştirmekte, ancak ekstrenin CD4+, CD+CD25+ ve CD8+ T lenfositlerinde granzim ifadesine etkisi görülmemektedir.

Anahtar Kelimeler: CD8+ T Hücreleri, CD4+CD25+ düzenleyici T Hücreleri, granzim, propolis

Zauhani Kusnul, Pudji Rahayu, Muhaimin Rifai, Edi Widjajanto. Immunomodulatory Effect of Propolis Extract on Granzyme Expression in CD8+ and CD4+CD25+ T Cells. Turk J Immunol. 2017; 5(1): 13-19
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale