ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Effect of Monoclonal Antibody to Human Zone Pellucida 3 on Bone Morphogenetic Protein 15 Expression and Number of Preantral and Antral Follicles in Ovary of Mice [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2017; 5(3): 82-88 | DOI: 10.25002/tji.2017.632

Effect of Monoclonal Antibody to Human Zone Pellucida 3 on Bone Morphogenetic Protein 15 Expression and Number of Preantral and Antral Follicles in Ovary of Mice

Reny Retnaningsih1, Endang Wahyuni1, Kusnanrman Keman2
1Faculty of Medicine, Brawijaya University, Malang, Indonesia, Department of Midwifery, Malang, Indonesia
2Saiful Anwar Public Hospital, Malang, Indonesia, Department of Obstetrics and Gynecology, Malang, Indonesia

Introduction: Immunocontraception of zone pellucide (ZP3) is known causing disturbance of gap junction which inhibits transport growth factor such as bone morphogenetic protein (BMP-15). Decreased BMP-15 generates disturbance of proliferation and differentiation of follicle, granulosa, and techa cells. Anti-Human ZP3 monoclonal antibody with high specificity is being developed to prevent such effects. This study aimed to evaluate the effect of MabhZP3 on the expression of BMP-15 and number of preantral and antral follicles in the ovary of mice. Materials and Methods: This was true experiment post-test only control group design. Subjects involved were 48 mice (Mus musculus) that were divided into control (adjuvant) and treatment group (Mab-hZP3 with dose of 20 µg, 40 µg, and 60 µg). In each group, a fraction of mice were killed at day 10, 15 and 20. Measurement of BMP-15 was performed with immunohistochemical, assessment, and a number of preantral and antral follicles was measured with hematoxylin and eosin. Results: Overall, results showed that there was no significant difference in the effects of Mab-hZP3 in a dose range of 20–60 µg on the expression of BMP-15 and number of preantral and antral follicles. A similar finding was also observed in the period of 10–20 days. Such results are suggested to be associated with the specificity of the monoclonal antibody. Conclusions: Anti-Human ZP3 monoclonal antibody has no effect on decreasing expression of BMP-15 and number of preantral and antral follicles. It is considered as effective and safe immunocontraception.

Keywords: Antral follicle, BMP-15, monoclonal antibody, preantral follicle

İnsan Zona Pellusida 3’e Karşı Oluşturulan Monoklonal Antikorun Kemik Şekillendirici Protein 15 ve Fare overinde Preantral ve Antral Folikül Sayısına Olan Etkisi

Reny Retnaningsih1, Endang Wahyuni1, Kusnanrman Keman2
1Faculty of Medicine, Brawijaya University, Malang, Indonesia, Department of Midwifery, Malang, Indonesia
2Saiful Anwar Public Hospital, Malang, Indonesia, Department of Obstetrics and Gynecology, Malang, Indonesia

Giriş: Zona Pellusida’ya (ZP) yönelik olarak bağışıklık sistemi ile yapılan doğum kontrolünde, şekillendirici (morfojenik) protein 15 (ŞP-15) gibi taşıma-büyüme faktörünün baskılanması ile gap-kavşaklarının bozulduğu gösterilmiştir. Düşük ŞP-15 foliküllerin, granüloza ve teka hücrelerinin çoğalmasının ve farklılaşmasının bozulmasına neden olur. İnsan ZP3’üne karşı oluşturulan ve yüksek özgüllüğü olan antikorlar, bu etkilerin oluşmasını engeller. Bu çalışma, insan ZP3’üne (iZP3) karşı oluşturulan monoklonal antikorların ŞP-15 ifadesine ve faredeki preantral ve antral foliküllerin oluşumuna etkisine olan etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, gerçek deneyde, tetkikler sonrası sadece kontrol grubunun irdelemenmesi amaçlanmıştır. Denekler, 48 adet mus musculus ırkı fareler idi. Denekler, kontrol grubu (adjuvan) ve tedavi grubu olarak iZP3’üne karşı 20, 40 ve 60 µg dozlarda yüksek özgüllükte antikorun verildiği gruplar olarak ayrıldı. Her bir grupta bir grup denek, 10, 15 ve 20. günlerde öldürüldü ŞP-15 ölçümü, immünohistokimyasal yöntem ile yapıldı ve preantral ile antral foliküller, hematoksilen-eozin ile boyandıktan sonra sayıldı. Bulgular: Bulgularımız, iZP3’üne karşı oluşturulmuş antikorun 20 ila 60 µg dozlarda verilmesinin ŞP-15 ifadesine, preantral ve antral foliküllerin sayısına herhangi bir etkisi olmadığını gösterdi. On-20 günlük süreler sonrasında da benzer sonuçlar elde edildi. Bu bulguların monoklonal antikorların özgüllüğü ile ilgili olduğu düşünülebilir. Sonuçlar: İnsan ZP’sine karşı oluşturulmuş antikorların verilmesinin ŞP-15 ifadesi, preantral ve antral foliküllerin sayısına olan etkisinin olmadığı izlenmiştir. Bunun, etkin ve güvenli bir bağışıklık temelli doğum kontrolü sağladığı düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Antral folikül, şekillendirici protein 15, ŞP-15, monoklonal antikor, preantral folikül

Reny Retnaningsih, Endang Wahyuni, Kusnanrman Keman. Effect of Monoclonal Antibody to Human Zone Pellucida 3 on Bone Morphogenetic Protein 15 Expression and Number of Preantral and Antral Follicles in Ovary of Mice. Turk J Immunol. 2017; 5(3): 82-88
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale