ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Effect of Ophiocephalus striatus Extract on the Levels of TNF-?, CRP, Leptin, Adiponectin, and COPD Assessment Test (CAT) Score in Stable COPD Patients with Muscle Wasting [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2018; 6(1): 23-29 | DOI: 10.25002/tji.2018.684

Effect of Ophiocephalus striatus Extract on the Levels of TNF-?, CRP, Leptin, Adiponectin, and COPD Assessment Test (CAT) Score in Stable COPD Patients with Muscle Wasting

Djajalaksana Susanthy1, Kusumawardhani Erna1, Widiasari Komang Sri Rahayu1
Faculty of Medicine, Brawijaya University, Malang, Indonesia, Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Malang, Indonesia

Introduction: Muscle wasting is an extrapulmonary manifestation that occurs in 20–40% of patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). The purpose of this study is to confirm whether nutrition support can improve inflammation (measured by levels of TNF-?, CRP, leptin, and adiponectin), muscle wasting, and quality of life of COPD patients with muscle wasting. Material and Methods: The study design was a clinical pre-and post-auto-control quasi-experimental, conducted with a sample of stable COPD patients with comorbid muscle wasting. Muscle wasting was diagnosed through examination of the Bioelectrical Impedance Analysis (BIA). Levels of leptin and adiponectin were measured using the Enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) method, and quality of life was assessed using COPD Assessment Test (CAT) score. BIA, TNF-?, CRP, leptin, adiponectin, and CAT were measured in 32 COPD patients with muscle wasting, before and after 12 weeks supplementation with Ophiocephalus striatus extract, 3x1000 mg/day. Results: There was a significant increase in body-mass index (BMI) (p=0.046), no significant increase in Fat-free mass index (FFMI) (p=0506), no significant decrease in TNF-? and CRP, a significant decrease in leptin levels (p <0.001), a significant increase in adiponectin levels (p=0.048), and a significant improvement in quality of life (score CAT) (p <0.001) after administration of Ophiocephalus striatus extract for 12 weeks. Conclusion: Supplementation with Ophiocephalus striatus extract for 12 weeks can improve BMI, decrease levels of TNF-?, CRP, and leptin, increase the level of adiponectin, and result in improvement in the quality of life of stable COPD patients with muscle wasting.

Keywords: Adiponectin, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Leptin, Muscle wasting, Ophiocephalus striatus extract

Ophiocephalus striatus Ekstresinin Kas Erimesi Olan Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında TNF-alfa, CRP, Leptin ve Adiponektin Düzeylerine Olan Etkisi

Djajalaksana Susanthy1, Kusumawardhani Erna1, Widiasari Komang Sri Rahayu1
Faculty of Medicine, Brawijaya University, Malang, Indonesia, Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Malang, Indonesia

Giriş: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan olguların %20-40’ında kas erimesi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, KOAH’lı hastalarda yapılan beslenme desteğinin, (TNF-?, CRP, leptin ve adiponektin ile ölçülebilen) yangıyı azaltıp azaltmadığını ve kas erimesi ile hayat kalitesine olan etkisini araştırmaktır. Gereçler ve Yöntemler: Çalışma, kas erimesi olan ve KOAH’ı bulunan hastalarda önce ve sonra kontrollü yarı deneysel bir klinik çalışma olarak tasarlandı. Kas erimesi, Bioelektrik empedans analizi ile (BEA) ölçüldü. eptin ve adiponektin düzeyleri ELISA metodu ile, hayat kalitesi ise, KOAH Değerlendirme Testi (KDT) ile saptandı. BEA, TNF-?, CRP, leptin adiponektin ve KDT ölçümleri, 32 hastada, 12 hafta boyunca günde 3 kez 1000mg Ophiocephalus striatus ekstresi verilmeden ve verildikten sonra ölçüldü. Bulgular: On iki hafta boyunca Ophiocephalus striatus ekstresi verildikten sonra vücud kitle indeksinde (p=0.046) anlamlı bir artış olur iken, yağsız kitle indeksi(YKİ)’nde(p=0.506), TNF-?, CRP düzeylerinde ise belirgin bir artış saptanmadı. Hayat kalitesi ölçümlerinde (KDT) ise anlamlı bir artış (p<0.001) bulundu. Sonuç: On iki hafta boyunca Ophiocephalus striatus ekstresi verilmesi, VKİ’ni artırmakta, TNF-?, CRP, leptin düzeylerini düşürmekte adiponektin düzeyini artırarak, kas erimesi olan KOAH hastalarında hayat kalitesini yükseltmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adiponektin, Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), leptin, kas erimesi, Ophiocephalus striatus ekstresi

Djajalaksana Susanthy, Kusumawardhani Erna, Widiasari Komang Sri Rahayu. Effect of Ophiocephalus striatus Extract on the Levels of TNF-?, CRP, Leptin, Adiponectin, and COPD Assessment Test (CAT) Score in Stable COPD Patients with Muscle Wasting. Turk J Immunol. 2018; 6(1): 23-29
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale