ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Interferon-g and Interleukin-4 Expression in Chronic Rhinosinusitis [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2018; 6(2): 47-51 | DOI: 10.25002/tji.2018.564

Interferon-g and Interleukin-4 Expression in Chronic Rhinosinusitis

Bestari Jaka Budiman1, Surya Azani1, Effy Huriyati1, Dolly Irfandy1, Andani Putra1
Andalas University School of Medicine, Padang, Sumatera Barat 25163, Indonesia., School of Medicine, Padang, Indonesia

Introduction: This study aims is to determine the Interleukin-4 (IL-4) and Interferon-? (IFN-?) expression in Chronic rhinosinusitis (CRS) with and without nasal polyps. Matarial and Methods: In the study, we analyzed the findings of 27 pair pathologic specimens of patients with CRS. Concha nasalis media smear was used to determine the IL-4 and IFN-? expression by real-time polymerase chain reaction (RT-PCR). Data were analyzed by cytokine gene absolute log copy number (CN). Results: Both IL-4 and IFN-? in patients with CRS with nasal polyps CN mean Log of CRS with nasal polyps were higher (15.28±3.92 and 8.54±2.96, respectively) than those of CRS without polyps (14.65±4.65 and 7.57±1.82, respectively), but this was not statistically significant (p=0.596, 0.346 respectively). Conclusion: IL-4 and IFN-? absolute expression level are higher in CRS with nasal polyps than those who had CRS without nasal polyps, but this was not statistically significant (p>0.05).

Keywords: Chronic rhinosinusitis, IL-4, IFN-?, nasal polyps

Kronik Rinosinüzitte İnterferon-g ve İnterlökin-4 İfadesi

Bestari Jaka Budiman1, Surya Azani1, Effy Huriyati1, Dolly Irfandy1, Andani Putra1
Andalas University School of Medicine, Padang, Sumatera Barat 25163, Indonesia., School of Medicine, Padang, Indonesia

Giriş: Bu çalışmada nazal polipi olan ve olmayan kronik sinüzitli (KZ) hastalarda interferon-? (IFN-?) düzeylerinin saptanması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada KZ’i bulunan 27 çift hastanın patolojik piyesleri irdelendi. IL-4 ve IFN-? ölçümleri, medial nazal konkadan elde edilen sürüntü örneklerinde gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi kullanılarak yapıldı. Saptanan gen kopya sayılarının logaritmaları karşılaştırıldı. Bulgular: Nazal polipi olan KZ hastalarında Il-4 ve IFN-? seviyeleri, aynı hastalığı olan nazal polipsiz olguların düzeylerine göre daha yüksek bulundu ancak, aradakı fark istatistiksel olarak anlamlı değil idi (sırasıyla, p=0.596 ve 0.346). Sonuç: Nazal polipi olan KZ’li hastalardaki Il-4 ve IFN-? düzeyleri, polipi olmayanlara göre daha yüksek olmak ile birlikte aradaki fark anlamlı değildir.

Anahtar Kelimeler: Kronik rinosinüzit, IL-4, IFN-?, nazal polip

Bestari Jaka Budiman, Surya Azani, Effy Huriyati, Dolly Irfandy, Andani Putra. Interferon-g and Interleukin-4 Expression in Chronic Rhinosinusitis. Turk J Immunol. 2018; 6(2): 47-51
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale