ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Multi-Epitope Cluster Ep85B within the Mycobacterial Protein Ag85B Elicits Cell-Mediated and Humoral Responses in Mice [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2018; 6(3): 108-117 | DOI: 10.25002/tji.2018.868

Multi-Epitope Cluster Ep85B within the Mycobacterial Protein Ag85B Elicits Cell-Mediated and Humoral Responses in Mice

S.M. Touhidul Islam1, Shabnam Zaman1, Kawsar Khan1, Muhammed Ikhtear Uddin1, Sajib Chakraborty2, Naoshin Sharmin Nishat1, Nabilah Ibnat1, Mohammad Murshid Alam1, Taufiqur Rahman Bhuiyan1, Firdausi Qadri1, Zeba I. Seraj2
1Centre for Vaccine Sciences, International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (ICDDR,B), Dhaka, Bangladesh
2Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Dhaka, Bangladesh

Introduction: Epitope-based vaccines present a rational alternative to conventional concepts of vaccine design, particularly for combating complex infectious agents such as tuberculosis (TB). We have previously identified the multi-epitope cluster Ep85B, a linear 28 amino acid peptide within the mycobacterial Ag85B protein, which is capable of eliciting CD4+ and memory CD4+CD45RO+ T-cell populations in vitro in human whole blood cells. In this report, we investigated the suitability of Ep85B for animal immunizations, and endeavored to demonstrate whether this epitope harbors the potential to induce both cell-mediated and humoral immune responses in vivo. Materials and Methods: For immunization, BALB/c mice were injected subcutaneously with Ep85B. To test cellular immunity, splenocytes from the immunized mice were cultured in the presence of Ep85B and Th1/Th2 specific cytokine responses were analyzed by cytokine bead array. To test humoral immunity, Ep85B-specific IgG, IgM and IgA responses in serum collected from the immunized mice were determined by ELISA. Results: Cytokine bead array displayed a significant increase of IFN-?, IL-2 and TNF-? in the culture supernatant of splenocytes from the mice immunized with Ep85B compared to the naïve mice indicating the activation of a mixed Th1/Th2 cells. There was an increase of IgG and IgM antibody levels in the serum of mice immunized with Ep85B confirming the ability of the epitope to elicit humoral responses. Conclusion: In silico predicted Ep85B epitope of mycobacterial Ag85B protein can elicit both cellular and humoral responses in mice.

Keywords: Immunoinformatics, epitope vaccine, tuberculosis, Ag85B

Ag85B Mikobakteri Proteini İçinde Yer Alan Çoklu Epitop Grubu Ep85B Farelerde Hücresel ve Sıvısal Yanıtı Düzenler

S.M. Touhidul Islam1, Shabnam Zaman1, Kawsar Khan1, Muhammed Ikhtear Uddin1, Sajib Chakraborty2, Naoshin Sharmin Nishat1, Nabilah Ibnat1, Mohammad Murshid Alam1, Taufiqur Rahman Bhuiyan1, Firdausi Qadri1, Zeba I. Seraj2
1Centre for Vaccine Sciences, International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (ICDDR,B), Dhaka, Bangladesh
2Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Dhaka, Bangladesh

Giriş: Epitopa göre hazırlanmış aşılar, özellikle tüberküloz basili gibi karmaşık infeksiyon ajanlarına karşı geleneksel aşılardan farklıdır. Daha önce, mikobakterinin Ag85B proteini içinde yer alan 28 amino asitli lineer bir peptid olan çoklu epitop grubu Ep58B’nin, insan tam kan hücrelerinin kültüründe, in vitro olarak CD4+ ve hafıza T hücre grubu olan CD4+CD45RO+ hücrelerini oluşturduğunu göstermiştik. Bu çalışmada, Balb/c fareleri, cilt altından uygulanan Ep85B ile bağışıklandı. Gereç ve Yöntemler: BALB/c farelere Ep85B ile cilt altından bağışıklama yapıldı. Hücresel immün yanıtı incelemek için, bağışıklanmış farelerin dalakları Ep85B varlığında kültüre alındı ve Th1/th2 spesifik sitokin yanıtları sitokin boncuk yöntemi ile analiz edildi. Sıvısal bağışıklığı ölçmek için, bağışıklanmış farelerden alınan serumda Ep85B-ye özgün IgG, IgG, IgM ve IgA seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. Bulgular: Sitokin-boncuğu ölçümleri, Ep85B ile bağışıklanan farelerde IFN-?, IL-2 ve TNF-? düzeylerinin, bağışıklanmamış fareler ile karşılaştırıldığında, karışık bir Th1/Th2 uyarımına işaret edecek ölçüde yükseldiğini gösterdi. Ayrıca, Ep85B ile bağışıklanmış farelerde IgG ve IgM düzeylerinin yükseldiği izlendi. Sonuç: Mikobakterilerin Ag85B proteini içinde yer alan ve bilgisayar modelleme ile belirlenen Ep85B epitopu, farelerde hem hücresel hem de sıvısal bağışıklığı arttırır.

Anahtar Kelimeler: Bağışıklıkbilişimi, epitop aşısı, tüberküloz, Ag85B

S.M. Touhidul Islam, Shabnam Zaman, Kawsar Khan, Muhammed Ikhtear Uddin, Sajib Chakraborty, Naoshin Sharmin Nishat, Nabilah Ibnat, Mohammad Murshid Alam, Taufiqur Rahman Bhuiyan, Firdausi Qadri, Zeba I. Seraj. Multi-Epitope Cluster Ep85B within the Mycobacterial Protein Ag85B Elicits Cell-Mediated and Humoral Responses in Mice. Turk J Immunol. 2018; 6(3): 108-117
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale