ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
The Key Cell of the Mucosal Immunity: M Cell [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2014; 2(3): 52-56 | DOI: 10.5606/tji.2014.338

The Key Cell of the Mucosal Immunity: M Cell

Yurda Şimşek1, Özge Yılmaz1, Hasan Yüksel1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik İmmünoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

M cells are immune cells located in the mucosal epithelium. They constitute the initial step of mucosal as well as systemic immune response by presenting antigens to the mucosa-associated lymphoid tissue located under the mucosa. Structural and functional characteristics of M cells which are different from their neighboring epithelial cells show that their primary function is antigen presentation. Furthermore, they are used as an entrance gate to the host tissue by many pathogens. These characteristics make M cells the target for oral, nasal vaccine and intestinal drug applications. The role of M cells in the antigen sampling makes these cells important for oral immunotherapy applications, too. With the advancement in M cell cultures and increasing understanding of M cells would make M cell-mediated differences in the treatment and applications.

Keywords: Antigen sampling; immune system; M cell.

Mukozal Bağışıklığın Anahtar Hücresi: M Hücresi

Yurda Şimşek1, Özge Yılmaz1, Hasan Yüksel1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik İmmünoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

M hücreleri mukozal epitel içine yerleşmiş bağışıklık sistemi hücreleridir. Mukoza altında yer alan mukoza ilişkili lenfoid dokuya antijen sunumunu sağlayarak, hem mukozal hem de sistemik bağışıksal yanıt gelişiminde başlangıç basamağını gerçekleştirirler. M hücrelerin sahip olduğu, komşu olduğu epitel hücrelerinden farklılık gösteren, yapısal ve fonksiyonel özellikleri birincil görevlerinin antijen aktarımı olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda birçok patojen tarafından konakçı dokuya giriş kapısı olarak kullanılır. Bu özellikleri M hücrelerini ağız ve burundan aşı ve bağırsaktan ilaç uygulamaları için hedef haline getirmektedir. M hücrelerinin antijen örneklemesindeki rolü, onları ağızdan bağışıklık tedavisi uygulamaları için de değerli kılmaktadır. İn vitro M hücresi kültürlerinde daha fazla gelişme sağlanması ile M hücresi hakkında bilinenlerin artması tedavi ve uygulamalarda M hücresi aracılı farklılıklar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antijen örneklemesi; bağışıklık sistemi; M hücresi.

Yurda Şimşek, Özge Yılmaz, Hasan Yüksel. The Key Cell of the Mucosal Immunity: M Cell. Turk J Immunol. 2014; 2(3): 52-56
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale