ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
The Effect of Panel Reactive Antibody Results on Graft Functions of Patients with Chronic Kidney Failure [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2015; 3(3): 105-110 | DOI: 10.5606/tji.2015.449

The Effect of Panel Reactive Antibody Results on Graft Functions of Patients with Chronic Kidney Failure

İbrahim Pirim1, Tülay Kılıçaslan Ayna1, Derya Güleç2, Mustafa Soyoz1, Aslı Özkızılcık Koçyiğit1, Toprak Hamdi Güngör1, Ceren Yüksel1, Burcu Çerçi Gürbüz1, İsmail Totur1, Burcu Akman1, Erhan Tatar3, Cem Tüğmen4, İsmail Sert4, Zeki Soyaçacı5, Adam Uslu6
1Department of Biology and Genetics, Medical Faculty of İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey
2Department of Tissue Typing Laboratory, İzmir Tepecik Teaching and Research Hospital, İzmir, Turkey
3Department of Internal Medicine, Nephrology, İzmir Teaching and Research Hospital, İzmir, Turkey
4epartment of General Surgery, İzmir Teaching and Research Hospital, İzmir, Turkey
5Department of Internal Medicine, Nephrology, İzmir Atatürk Teaching and Research Hospital, İzmir, Turkey
6Department of Surgery, İzmir Teaching and Research Hospital, İzmir, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate panel reactive antibody (PRA) results of patients with chronic kidney failure (CKF) and to obtain information about pre-transplantation PRA results and graft function of transplanted patients. Patients and methods: We evaluated PRA results of 2,517 patients (1,428 males, 1,089 females; mean age 49.9±14.7; range 2 to 82 years) with CKF on the waiting list and 304 transplanted patients (178 males, 126 females; mean age 41.1±11.4; range 9 to 71 years). Of the PRA tests, 85% and 15% were performed by Luminex and flow cytometric methods, respectively. The final post-transplantation serum creatinine levels and transplantation ages of the patients were recorded. We also assessed glomerular filtration ratio (GFR) for graft functions of transplanted patients. Results: Of the PRA positive patients (40.52%) on the waiting list, 12.55% were class I PRA positive (group 1), 8.78% were class II PRA positive (group 2), and 19.19% were both class I and II PRA positive (group 3). Of the patients, 59.48% were PRA negative (group 4). Pre-transplantation negative PRA results (group 4) were significantly higher among patients who were transplanted from related donor (78.09%) than patients with cadaveric transplantation (48.88%) and patients on the waiting list (59.48%) (p<0.05). Glomerular filtration ratios (GFRs) were higher among patients who were transplanted from related donor for all PRA groups. Of transplanted patients, although GFR values of the patients who had acute rejection episode (ARE) were higher than those without ARE, there was no statistically significant difference in between. Conclusion: Regularized pre-transplantation PRA tests and cautious evaluation of their results constitute great importance to prevent ARE and increase graft survival in Turkey, which is a country with already low organ donation ratios.

Keywords: Chronic kidney failure; graft function; panel reactive antibody.

Panel Reaktif Antikor Sonuçlarının Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Greft Fonksiyonu Üzerindeki Etkisi

İbrahim Pirim1, Tülay Kılıçaslan Ayna1, Derya Güleç2, Mustafa Soyoz1, Aslı Özkızılcık Koçyiğit1, Toprak Hamdi Güngör1, Ceren Yüksel1, Burcu Çerçi Gürbüz1, İsmail Totur1, Burcu Akman1, Erhan Tatar3, Cem Tüğmen4, İsmail Sert4, Zeki Soyaçacı5, Adam Uslu6
1Department of Biology and Genetics, Medical Faculty of İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey
2Department of Tissue Typing Laboratory, İzmir Tepecik Teaching and Research Hospital, İzmir, Turkey
3Department of Internal Medicine, Nephrology, İzmir Teaching and Research Hospital, İzmir, Turkey
4epartment of General Surgery, İzmir Teaching and Research Hospital, İzmir, Turkey
5Department of Internal Medicine, Nephrology, İzmir Atatürk Teaching and Research Hospital, İzmir, Turkey
6Department of Surgery, İzmir Teaching and Research Hospital, İzmir, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan hastaların panel reaktif antikor (PRA) sonuçlarının değerlendirilmesi ve nakil öncesi PRA sonuçları ile nakil yapılan hastaların greft fonksiyonu hakkında bilgi edinildi. Hastalar ve yöntemler: Bekleme listesindeki KBY olan 2.517 hastanın (1.428 erkek, 1.089 kadın; ort. yaş 49.9±14.7 yıl; dağılım 2-82 yıl) ve nakil yapılan 304 hastanın (178 erkek, 126 kadın; ort. yaş 41.1±11.4 yıl; dağılım 9-71 yıl) PRA sonuçları değerlendirildi. Panel reaktif antikor testlerinin %85 ve %15’i sırasıyla Luminex ve akım sitometri yöntemleriyle yapıldı. Hastaların nakil sonrası son serum kreatinin düzeyleri ve nakil yaşları kaydedildi. Ayrıca, nakil olan hastaların greft fonksiyonları için glomerüler filtrasyon hızı (GFH) incelendi. Bulgular: Bekleme listesindeki PRA pozitif hastaların (%40.52) %12.55’i sınıf I PRA pozitif (grup 1), %8.78’i sınıf II PRA pozitif (grup 2) ve %19.19’u hem sınıf I hem sınıf II PRA pozitif (grup 3) idi. Hastaların %59.48’i PRA negatif (grup 4) idi. Nakil öncesi negatif PRA sonuçları (grup 4) canlı vericiden nakil yapılan hastalarda (%78.09) kadavradan nakil yapılan (%48.88) ve bekleme listesinde olan hastalardan (%59.48) anlamlı şekilde daha yüksekti (p<0.05). Glomerüler filtrasyon hızları tüm PRA grupları için canlı vericiden nakil olan hastalarda daha yüksekti. Nakil yapılan hastalarda akut rejeksiyon atağı (ARA) olanların GFR değerleri ARA’sı olmayanlardan daha yüksek olsa da aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Sonuç: Halihazırda organ bağışı oranlarının düşük olduğu bir ülke olan Türkiye’de ARE’yi önlemek ve greft sağkalımını artırmak için düzenli uygulanan nakil öncesi PRA testleri ve bunların sonuçlarının dikkatle değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği; greft fonksiyonu; panel reaktif antikor.

İbrahim Pirim, Tülay Kılıçaslan Ayna, Derya Güleç, Mustafa Soyoz, Aslı Özkızılcık Koçyiğit, Toprak Hamdi Güngör, Ceren Yüksel, Burcu Çerçi Gürbüz, İsmail Totur, Burcu Akman, Erhan Tatar, Cem Tüğmen, İsmail Sert, Zeki Soyaçacı, Adam Uslu. The Effect of Panel Reactive Antibody Results on Graft Functions of Patients with Chronic Kidney Failure. Turk J Immunol. 2015; 3(3): 105-110
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale