e-ISSN 2147-8325
Volume : 9 Issue : 3 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV

3.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar V - VIII

4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IX - X

5.
Editörden
Editorial

Sayfa XI

DERLEME
6.
Dost ya da Düşman? Akciğer Naklinde Doğal Lenfoid Hücrelerin Potansiyel Rolleri
Friend or Foe? The Potential Roles of Innate Lymphoid Cells in Lung Transplantation
Halil İbrahim Bulut, Akif Turna
doi: 10.4274/tji.galenos.2021.69885  Sayfalar 105 - 113

ORIJINAL ARAŞTIRMA
7.
Aktif Tüberkülozlu Türk Hastalarda Sitokin Sinyali Baskılayıcı Gen Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Cytokine Signal Suppressor Gene Polymorphisms in Turkish Patients with Active Tuberculosis
Leyla Ersoy, Ahmet Ata Özçimen, Mahmut Ülger, Mukadder Çalıkoğlu, Gönül Aslan
doi: 10.4274/tji.galenos.2021.09709  Sayfalar 114 - 119

8.
18-25 Yaş Arası Bireylerde Çocukluk Çağı Aşıları ile COVID-19 Aşısına Yönelik Aşı Tereddüdü ve Reddinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Vaccine Hesitancy and Refusal for Childhood Vaccines and the COVID-19 Vaccine in Individuals Aged Between 18 and 25 Years
Gonca Soysal, Elif Durukan, Recep Akdur
doi: 10.4274/tji.galenos.2021.35229  Sayfalar 120 - 127

9.
Seronegatif Primer Sjögren Sendromu: Böyle Bir İsimlendirme Gerekli mi?
Is There a Need for Such a Naming: Seronegative Primary Sjogren’s Syndrome?
Samet Karahan, Aycan Karabulut
doi: 10.4274/tji.galenos.2021.85047  Sayfalar 128 - 133

10.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale