e-ISSN 2147-8325
Volume : 9 Issue : 2 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - IV

3.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guide

Sayfalar V - VIII

4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar IX - X

5.
Editörden
Editorial

Sayfa XI

DERLEME
6.
Kappa Hafif Zinciri Dairesel Kesip Çıkaran İmmünglobulin Gen Yeniden Düzenlenme Mekanizması ve Transplantasyonlardaki Önemi
Recombination Excision Circle (KREC) Immunoglobulin Gene Rearrangement Mechamism and Importance in Transplants
Zeynep Akbulut, Gulderen Yanikkaya Demirel
doi: 10.5222/TJI.2021.40085  Sayfalar 59 - 66

7.
SARS-CoV-2 Patofizyolojisinde A, C ve D Vitaminlerinin Önemi
The Importance of Vitamins A, C, and D in the Pathophysiology of SARS-CoV-2
Fatma Şengül, Ali Şahin, Fatma Akat, Hüsamettin Vatansev
doi: 10.5222/TJI.2021.57966  Sayfalar 67 - 79

ORIJINAL ARAŞTIRMA
8.
Behçet Hastalarında NKp30, NKp46, NKG2D, Perforin ve Granzim mRNA Ekspresyon Düzeyleri
mRNA Expression Levels of NKp30, NKp46, NKG2D, Perforin and Granzyme in the Behçet’s Disease
Metin Yusuf Gelmez, Suzan Çınar, Esin Aktaş, Fatma Betül Öktelik, Goncagul Babuna-kobaner, Murat Erdugan, Ahmet Gül, Afet Akdağ Köse, Günnur Deniz
doi: 10.5222/TJI.2021.03521  Sayfalar 80 - 85

9.
Astımlı Hastalarda Doğal Öldürücü (NK) Hücre İntrasitoplazmik ve Plazma Sitokin Seviyeleri
Intracytoplasmic and Plasma Cytokine Levels of Natural Killer Cells in Patients with Asthma
Nilgün Akdeniz, Esin Çetin, Gaye Erten Yurdagül, Vuslat Yılmaz, Bilun Gemicioglu, Günnur Deniz
doi: 10.5222/TJI.2021.42714  Sayfalar 86 - 94

10.
HLA-B*15: 01 Alleline Sahip Bireylerde SARS-CoV-2’nin Nsp11 Proteini ile Moleküler Taklidi
Molecular Mimicry with Nsp11 Protein of SARS-CoV-2 in Individuals with HLA-B*15: 01 Allele
Yekbun Adıgüzel
doi: 10.5222/TJI.2021.58077  Sayfalar 95 - 104

LookUs & Online Makale