e-ISSN 2147-8325
Volume : 8 Issue : 2 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - 2020
EDITÖRYAL
1.
Editöryal
Editorial
Günnur Deniz
Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Anti-dsDNA Antikorlarının Varlığının ve Tanısal Değerinin Belirlenmesinde Farklı Laboratuvar Tanı Metotlarının Karşılaştırılması
Comparison of Different Laboratory Methods in the Detection of Anti-dsDNA Antibodies and Their Diagnostic Utility
Ceyda Tunakan Dalgıç, Emine Nihal Mete Gökmen, Aytül Zerrin Sin
doi: 10.25002/tji.2020.1157  Sayfalar 37 - 43

3.
Eritrosit Süspansiyonlarında Depolanma Sürecinin CD4+/CD8+ T Lenfositleri Oranı Üzerine Etkisi
Impact of Storage Period on CD4+/CD8+ T Lymphocyte Ratio in Erythrocyte Suspensions
Salih Haldun Bal, Levent Tufan Kumaş, Yasemin Heper, Ferah Budak, Gülher Göral, Fatma Ezgi Can, Haluk Barbaros Oral
doi: 10.25002/tji.2020.1242  Sayfalar 44 - 49

4.
Üveit Hastalarında Interferon a-2a Tedavisinin Monosit Alt Grupları Üzerine Etkisi
Influence of İnterferon a-2a Treatment on Monocyte Subsets in Patients with Uveitis
Fehim Esen, Özlem Türkyılmaz, Veysel Aykut, Haner Direskeneli, Günnur Deniz, Halit Oğuz, Esin Çetin Aktaş
doi: 10.25002/tji.2020.1261  Sayfalar 50 - 56

5.
Sağlıklı ve CD8 Geni İptal Edilmiş Farelerde Deri Allograftının Reddi Üzerine Makrofajların in vivo Etkisi
The Effect of in vivo Macrophage Depletion on Skin Allograft Rejection in Wild-type and CD8 Knockout Mice
Abdel Rahman Youssef
doi: 10.25002/tji.2020.1266  Sayfalar 57 - 64

DERLEME
6.
Korona Virüsü Hala Konuşuyor... Ey insanoğlu önce evreni, evrimi ve kendini tanı!
Coronavirus is Still Talking.... You! Humankind, first know the universe, evolution and thyself!
Şefik Şanal Alkan
doi: 10.25002/tji.2020.1288  Sayfalar 65 - 72

7.
SARS-CoV-2’nin Moleküler Biyolojisi
Molecular Biology of SARS-CoV-2
Sofia Piepoli, Bahar Shamloo, Aylin Bircan, Ogun Adebali, Batu Erman
doi: 10.25002/tji.2020.1293  Sayfalar 73 - 88

OLGU SUNUMU
8.
Helicobacter pylori İnfeksiyonunda Bağışıklık Yanıtı: Poliserozit
Immunological Manifestations of Helicobacter pylori Infection: Polyserositis?
Tiago Borges, Arsenio Barbaso, Sergio Silva
doi: 10.25002/tji.2020.1260  Sayfalar 89 - 93

9.
Behçet Hastalığı ve T Hücreli Büyük Granüler Lenfositik Lösemi: İki Olgu Sunumu ve Ortak Bir Patogenez Üzerine Hipotez
Behçet’s Disease and T-Cell Large Granular Lymphocytic Leukemia: Two Case Reports and a Hypothesis on a Common Pathogenesis
Unal Atas, Gökhan Tazegül, Orhan Kemal Yücel, Ozan Salim, Veli Yazısız, Levent Ündar
Sayfalar 94 - 99

EDITÖRE MEKTUP
10.
SARS-CoV-2 Bağışıklık Sistemini Nasıl Yönlendiriyor? Th1,Th2,Th17 Yanıtlarının Önemi
How does SARS-CoV-2 Manipulates the Immune System? Critical Role of Th1, Th2, Th17 Responses
Yağız Pat, Şefik Ş. Alkan
doi: 10.25002/tji.2020.1270  Sayfalar 100 - 102
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale