e-ISSN 2147-8325
Volume : 8 Issue : 1 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2020
1.
EDİTÖRYAL
EDITORIAL
Günnur Deniz
Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Physalis minima’nın 7,12 Dimetilbenzantrasen Uygulanmış Farelerde Interferon-g ve İnterlökin 1β Seviyelerine Olan Etkisi
Effect of Physalis minima L. on Interferon-γ and Interleukin-1β Levels in 7,12 Dimethylbenz[a]anthracene Administered Mice
Hary Isnanto, Fatiha Kamilah, Kurnilia Dewi Astuti, Citra Sefrilla Ramadhani, Muhaimin Rifai
doi: 10.25002/tji.2020.1193  Sayfalar 1 - 5

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda T Lenfosit Alt Gruplarının Değerlendirilmesi
Evaluation of T Lymphocyte Subgroups in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia
Metin Yusuf Gelmez, Suzan Çınar, Aynur Dağlar Aday, İpek Yönal Hindilerden, Melih Aktan
doi: 10.25002/tji.2020.1240  Sayfalar 6 - 12

DERLEME
4.
İmmün Sistemin Doğuştan Kusurları ve Korona Virüs Pandemisi
Inborn Errors of Immunity and Coronovirus Pandemic
Yıldız Camcıoğlu
doi: 10.25002/tji.2020.1248  Sayfalar 13 - 20

5.
Eozinofilik Özofajit ve Tıbbi Beslenme Tedavisi
Eosinophylic Esophagitis and Medical Nutrition Treatment
Menşure Nur Çelik, Efsun Karabudak
doi: 10.25002/tji.2020.1169  Sayfalar 21 - 28

6.
Verem Aşısı Uygulayan Ülkelerin Bireyleri SARS-CoV-2 Virüsünün Yol Açtığı Enfeksiyona Karşı Daha Dirençli Olabilir mi?
Could Individuals From Countries Using BCG Vaccination Be Resistant to SARS-COV-2 Induced Infections?
İhsan Cihan Ayanoğlu, Emre Mert İpekoğlu, Volkan Yazar, İsmail Cem Yılmaz, İhsan Gürsel, Mayda Gürsel
Sayfalar 29 - 36

LookUs & Online Makale