e-ISSN 2147-8325
Volume : 7 Issue : 50 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 7 (50)
Cilt: 7  Sayı: 50 - 2019
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Nim Ağacı Yaprağı Glikoproteini Akciğer Karsinomu ile İlişkili Antijenlerin Makrofajlar Tarafından Yapılan Antijen Sunumu ile Oluşturulan Yanıtını Kolaylaştırır ve Tip 1 Sitokinler ile Nitrik Oksidin Salınımını Artırır
Neem Leaf Glycoprotein Facilitates Lung Carcinoma- Associated Antigen-Specific Anti-Cancer Immune Response Utilizing Macrophage-Mediated Antigen Presentation and Induction of Type 1 Cytokines Coupled with Nitric Oxide Production
Akansha Rai, Akskaya Mahalashmi Surendran, Krithika Sonali Kandhalu Nandakumar, Shreyosi Bose, Shairee Sanyal, Sumantra Mondal, Sayantanee Mukherjee, Koustav Sarkar
doi: 10.25002/tji.2019.1012  Sayfalar 69 - 76

2.
Doğal Bağışıklık Hücrelerinden Enflamatuvar Uyaranlara Yanıt Olarak NLRP3 İnflamazom aracılı Th1/Th17 Sitokinlerinin Üretimi
NLRP3 Inflammasome Mediated Production of Th1/Th17 Cytokines in Response to Inflammatory Stimulants in Innate Immune Cells
Amrithavarshini K, Akshaya Keerthi Saikumar, Manigandan V, Vishnu Raghuram, Shahana Parveen, Sugitharini V, Rohit Saluja, Elden Berla Thangam
doi: 10.25002/tji.2019.1019  Sayfalar 77 - 84

3.
Yaşlanmada Sempatik Sinir Sistemi Aracılığıyla Östrojen Tarafından Bağışıklığın Düzenlenmesi
Regulation of Immunity by Estrogen Through Sympathetic Nervous System in Aging
Ramasamy Vasantharekha, Lalgi Hima, Prabhu Thandapani, Sanjana Kumaraguru, Poornima Ananthasubramanian, Srinivasan Thyagarajan
doi: 10.25002/tji.2019.1013  Sayfalar 85 - 91

DERLEME
4.
İmmün Aracılı Sensorinöral İşitme Kaybı: Patolojik Mekanizmalar ve Terapötik Stratejiler
Immune-mediated Sensorineural Hearing Loss: Patho-Mechanisms and Therapeutic Strategies
Paridhy Vanniya, Kunka Mohanram Ramkumar, C.R. Srikumari Srisalapathy
doi: 10.25002/tji.2019.1015  Sayfalar 92 - 98

5.
Yaşlanmada Nöroendokrin Bağışıklık Problemlerinin Üstesinden Gelmede Stratejiler: Nöroendokrin-Bağışıklık Düzenleyiciler ve Biyoaktif Bitki Özütleri
Strategies to Overcome Neuroendocrine Immune Deficits in Aging: Role of Neuroendocrine-Immune Modulators and Bioactive Plant Extracts
Hannah P Priyanka, Rahul S Nair
doi: 10.25002/tji.2019.1027  Sayfalar 99 - 107

LookUs & Online Makale