e-ISSN 2147-8325
Volume : 7 Issue : 3 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - 2019
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
AsAnne Sütü İnterlökin-13 Düzeyleri ile Kronik Bebek İshali Arasındaki İlişki
Association of the Reduced Level of Interleukin-13 in Breast Milk with Chronic Diarrhea in Infancy
Sepideh Moradkhani, Mohammad Mahdi Mohammadi, Fatmeh Minoochehr, Matin Vesaltalab, Seddighe Amini-Ranjbar, Mohammad Reza Baneshi, Farhad Seif, Majid Khoshmirsafa
doi: 10.25002/tji.2019.1152  Sayfalar 107 - 112

2.
Primer İmmün Yetersizliği Olan Hastalardaki Klinik Bulgular: Bir Bölge Hastanesinin Verileri
Clinical Manifestations in the Patients with Primary Immunodeficiencies: Data from One Regional Center
Oksana Boyarchuk, Lyubov Dmytrash
doi: 10.25002/tji.2019.1168  Sayfalar 113 - 119

3.
Primer İmmün Yetersizliklerde Western Blot Yönteminin Önemi: İki Aile Olgusundan Örnekler
The significance of Western Blot in Primary Immunodeficiencies: Examples from two families
Sevil Oskay Halaçlı, Deniz Çağdaş, F. İlhan Tezcan
doi: 10.25002/tji.2019.1178  Sayfalar 120 - 124

4.
İnsan Metapnömovirus’una Nazal Bağışıklık Yanıtları
Nasal Immune Responses to Human Metapneumovirus
İmelda C. Leitich, Eugene Mogaka
doi: 10.25002/tji.2019.1173  Sayfalar 125 - 131

DERLEME
5.
İmmüno-Onkolojinin Oksidatif Biyobelirteçleri
Oxidative Biomarkers of Immuno-Oncology
Suhendan Ekmekçioğlu
doi: 10.25002/tji.2019.1137  Sayfalar 132 - 136

6.
Enfeksiyon Hastalıklarına Karşı Geliştirilen Aşıların Geliştirilmesinde Kullanılan Gereç ve Veri Tabanlarının Derlemesi
A Review on Computational Tools and Databases for the Development of Vaccines Against Infectious Diseases
Qazi Mohammad Sajid Jamal
doi: 10.25002/tji.2019.1182  Sayfalar 137 - 148

LookUs & Online Makale