e-ISSN 2147-8325
Volume : 7 Issue : 2 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 2019
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Fingolimod Alan ve Almayan Multiple Skleroz Hastalarının Perifierik Kanında Th17 Hücrelerinin Karşılaştırılması
Comparison of Peripheral Blood Th17 Cells and Associated Cytokines in Fingolimod-Receiving and Untreated Multiple Sclerosis Patients
Ahmet Eken, Mehmet Fatih Yetkin, Fatma Zehra Okus, Şerife Erdem, Mustafa Çakır, Yeşim Haliloğlu, Zehra Busra Azizoğlu, Hamiyet Dönmez Altuntaş, Meral Mirza, Halil Canatan
doi: 10.25002/tji.2019.1007  Sayfalar 69 - 75

2.
Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Çocuk Ergen Hastalarda Artmış İnterlökin 17 ve Bu Artışın D Vitamini ile İlişkisi
Increased Level of Interleukin-17 in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus and its Association with Vitamin D Deficiency
Harjoedi Adji Tjahjono, Leny Silviana Farida
doi: 10.25002/tji.2019.943  Sayfalar 76 - 82

3.
Primer İmmün Yetersizliği Olan Hastalarda D Vitamini Düzeyleri ve Enfeksiyonlar Arasındaki İlişki
The Association Between Vitamin D Levels and Infections in Patients with Primary Immunodeficiency
Pınar Gür Çetinkaya, Deniz Çağdaş Ayvaz, Hacer Cüzdancı, İlhan Tezcan
Sayfalar 83 - 92

4.
Kronik Granülomatöz Hastalarında ve Bu Hastalığı Genetik Olarak Taşıyan Bireylerde Lenfosit Fonksiyonları
Individuals
İsmail Ögülür, Ezgi Barış, Ayça Kıykım, Dilek Başer, Gamze Akgün, Ahmet Özen, Safa Barış, Elif Karakoç-Aydıner
doi: 10.25002/tji.2019.1111  Sayfalar 93 - 101

5.
DOCK8 Protein Eksikliğinin Saptanmasında Akan Hücre Ölçerin Tanısal Değeri
The Diagnostic Value of Flow Cytometry in DOCK8 Deficiency
İsmail Öğülür, Ayça Kıykım, Ercan Nain, Nurhan Kasap, Gamze Akgün, Elif Karakoç-Aydıner, Ahmet Özen, Safa Barış
doi: 10.25002/tji.2019.1109  Sayfalar 102 - 106

LookUs & Online Makale