e-ISSN 2147-8325
Volume : 7 Issue : 1 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2019
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Kronik Süpüratif Otitis Media’da Tümör Nekroz Faktör-a ve İnterlökin-6 İfadeleri
Expression of Tumor Necrosis Factor-a and Interleukin-6 in Chronic Suppurative Otitis Media
Yan Edward, Jacky Munilson, Rossy Rosalinda, Hirowati Ali, Dolly İrfandy, Delva Swanda
doi: 10.25002/tji.2019.782  Sayfalar 1 - 5

2.
Çölyak Hastalığının Tanısında HLA DQ*02,HLA DQ*08 Genotiplemesinin Rölü ve Çölyak Hastalığı Olanlarda HLA DQ*02,HLA DQ*08 ‘in Sıklığı
Prevalence of HLA-DQ*02 and HLA-DQ*08 in Patients with Celiac Disease in Eastern Anatolia and the Diagnostic Role of HLA-DQ*02 and HLA-DQ*08 Genotyping
Eda Balkan, Ali İşlek, Ezgi Yaşar, Hasan Doğan
doi: 10.25002/tji.2019.862  Sayfalar 6 - 10

3.
Lactobacillus plantarum’un Hiperkolesterolemik Farelerde Anti-enflamatuvar ve Anti-aterojenik Etkileri
Anti-inflammatory and Anti-atherogenic Effects of Lactobacillus plantarum in Hypercholesterolemic Mice
Mehmet Emrah Şekilli, Alexandra Bermudez-Fajardo, Ernesto Oviedo-Orta
doi: 10.25002/tji.2019.955  Sayfalar 11 - 20

4.
Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olan Kadınlarda İnsan Amniyon Epitel Hücrelerinin Doğal Öldürücü ve T Lenfositleri Üzerine Olan Etkisi
Immunoregulatory Effects of Human Amnion Epithelial Cells on Natural Killer and T Cells in Women with Recurrent Spontaneous Abortion (RSA)
Fahimeh Khadem, Nafiseh Esmaeil, Abbas Rezaei, Hossei Motadayen, Behnaz Khani
doi: 10.25002/tji.2019.991  Sayfalar 21 - 30

DERLEME
5.
Yaşlanmada Nöroendokrin Bağışıklık Problemlerinin Üstesinden Gelmede Stratejiler: Nöroendokrin-Bağışıklık Düzenleyiciler ve Biyoaktif Bitki Özütleri
Strategies to Overcome Neuroendocrine Immune Deficits in Aging: Role of Neuroendocrine-Immune Modulators and Bioactive Plant Extracts
Hannah P. Priyanka, Rahul S. Nair
doi: 10.25002/tji.2019.1027  Sayfalar 31 - 39

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Titanyum Dioksit Nanopartikül Maruziyetinde Nöron ve Monositlerin Farklı Yanıtları
Diverse Responses of Neurons and Monocytes to Titanium Dioxide Nanoparticle Exposure
Ayşe Başak Engin, Evren Doruk Engin
doi: 10.25002/tji.2019.1037  Sayfalar 40 - 49

DERLEME
7.
Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp
Stem Cells and Regenerative Medicine
Ceyda Hayretdağ, Ender M. Çoşkunpınar
doi: 10.25002/tji.2019.856  Sayfalar 50 - 56

8.
İmmünomodülatör ve Antioksidan Bir Molekül Olarak D Vitamini: D Vitamini Eksikliği ve Sistemik Skleroz İlişkisi
Vitamin D as an Immunomodulatory and Antioxidant Molecule: Association Between Vitamin D Deficiency and Systemic Sclerosis
Nazlı Ecem Dal, Hüray İşlekel
doi: 10.25002/tji.2019.945  Sayfalar 57 - 68

LookUs & Online Makale