e-ISSN 2147-8325
Volume : 6 Issue : 2 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 2018
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Kronik Rinosinüzitte İnterferon-g ve İnterlökin-4 İfadesi
Interferon-g and Interleukin-4 Expression in Chronic Rhinosinusitis
Bestari Jaka Budiman, Surya Azani, Effy Huriyati, Dolly Irfandy, Andani Putra
doi: 10.25002/tji.2018.564  Sayfalar 47 - 51

2.
Akne Vulgaris’te IL-12, IL-17 ve LL-37 Düzeyleri
Levels of IL-12, IL-17, and LL-37 in Acne Vulgaris
Sinta Murlistyarini, Yasmina Kumala, Yıli Megasasi, Evawani Rahadini
doi: 10.25002/tji.2018.761  Sayfalar 52 - 56

3.
Wistar Sıçanlarındaki Kıkırdak Boşluklarının Doldurulmasında Göbek Kordonu Kökenli Kök Hücrelerinin Anlamlı Etkisi
The Significant Effect of Conditioned Medium of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells in Histological Improvement of Cartilage Defect in Wistar Rats
Bintang Soetjahjo, Mohammed Hidayat, Hidayat Sujuti, Yuda Heru Fibrianto
doi: 10.25002/tji.2018.682  Sayfalar 57 - 64

4.
İnsan Zona Pellusidasına Karşı Oluşturulmuş Antikorların Farelerde Luteinizan Hormon Reseptörü İfadesi, Estradiol Seviyesi ve De Graaf Folikülleri Sayısına Etkisi
Effect of Monoclonal Antibody to Human Zona Pellucida 3 in Luteineizing Hormone Receptor Expression, Estradiol Levels and de Graaf Follicles Quantity in Mice
Dintya İvantarina, Sanarto Santoso, Sutrisno Sutrisno
doi: 10.25002/tji.2018.463  Sayfalar 65 - 74

DERLEME
5.
Sialik Asit ve İmmün Regülasyondaki Rolü
Sialic Acid and Its Role in Immune Regulation
Nazlı Ecem Dal
doi: 10.25002/tji.2018.610  Sayfalar 75 - 83

OLGU SUNUMU
6.
Metoklopramide Bağlı Olarak Gelişen Kounis Sendrom: Olgu Sunumu
A Patient Diagnosed with Kounis Syndrome due to the Metoclopramide: A Case Report
Hüseyin Semiz
doi: 10.25002/tji.2018.717  Sayfalar 84 - 86

LookUs & Online Makale