e-ISSN 2147-8325
Volume : 5 Issue : 3 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - 2017
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
İleri evre kanser tedavisinde interlökin-2 immünoterapisi
Interleukin-2 Immunotherapy for Advanced Cancer
Dilara Şahin, Onur Boyman
doi: 10.25002/tji.2017.171002  Sayfalar 61 - 68

2.
Female Sprague-Dawley Rats DMBA ile Oluşturulmuş Meme Kanserli Sıçanlarda CD4+CD25+ Regülatuvar T Hücre IL-10 ve TGF-beta içeriklerine Propolis Ekstresinin Düzenleyici Etkisi
Immunomodulatory Effect of Propolis Extract on Population of IL-10 and TGF-ß Expression in CD4+CD25+ Regulatory T Cells in DMBA-induced Breast Cancer in Female Sprague-Dawley Rats
Zauhani Kusnul, Pudji Rahayu, Muhaimin Rifa'ı, Edi Widjajanto
doi: 10.25002/tji.2017.573  Sayfalar 69 - 76

3.
Retrospective Evaluation of Results of Autoantibodies Detected by IFA in a Training and Research Hospital
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İFA Yöntemiyle Çalışılan Otoantikor Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Gülseren Samancı Aktar, Zeynep Ayaydın, Arzu Rahmanlı Onur, Demet Gür Vural, Hakan Temiz
doi: 10.25002/tji.2017.633  Sayfalar 77 - 81

4.
İnsan Zona Pellusida 3’e Karşı Oluşturulan Monoklonal Antikorun Kemik Şekillendirici Protein 15 ve Fare overinde Preantral ve Antral Folikül Sayısına Olan Etkisi
Effect of Monoclonal Antibody to Human Zone Pellucida 3 on Bone Morphogenetic Protein 15 Expression and Number of Preantral and Antral Follicles in Ovary of Mice
Reny Retnaningsih, Endang Wahyuni, Kusnanrman Keman
doi: 10.25002/tji.2017.632  Sayfalar 82 - 88

5.
1,25(OH)2 D3, Sistemik Lupus Eritematozus Hastalarında Nötrofil Hücre Dışı Tuzakları ile Endotel Apoptozunu Baskılar
1,25(OH)2D3 Inhibits Endothelial Apoptosis by Neutrophil Extracellular Traps Externalization in Systemic Lupus Erythematosus Patients
Kusworini Handono, Benny Arie Pradana, Radhitio Nugroho, Dian Hasanah, Handono Kalim, Agustina Tri Endharti, And Fatchiyah
doi: 10.25002/tji.2017.623  Sayfalar 89 - 95

6.
İleri Evre Nazofarinks Karsinomunda Latent Membran Protein-1 ile CD80, CD86, MHC-I ve CD8 antijenlerinin ilişkisi
The Association Between Latent Membrane Protein-1 and CD80, CD86, MHC-I and CD8 in Advanced Stage Nasopharyngeal Carcinoma
Made Setiamika, Edi Widjajanto, Aris Widodo, Pudji Rahayu
doi: 10.25002/tji.2017.581  Sayfalar 96 - 102

LookUs & Online Makale