e-ISSN 2147-8325
Volume : 5 Issue : 2 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - 2017
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Görülen Bilişsel Bozukluk ile Beta Amiloid’in Plazma Düzeyleri, İnsülin-Parçalayan Enzim ve İleri Glikozilasyon Son Ürünlerinin İlişkisi
The Associations of Plasma Levels of Beta Amyloid, Insulin, Insulin-Degrading Enzyme and Receptor of Advanced Glycosylation End Product with Cognitive Impairment in Type 2 Diabetes Mellitus Patients
Yuliarni Syarita, Darwin Amir, Eva Decroli
doi: 10.25002/tji.2017.550  Sayfalar 31 - 35

2.
TNF-a ve IFN-g Üreten Aktive T Hücrelerinin Kontrolünde Propolisin Etkisi
Propolis Action in Controlling Activated T Cell Producing TNF-a and IFN-g in Diabetic Mice
Febby Nurdiya Ningsih, Muhaimin Rifa’i
doi: 10.25002/tji.2017.575  Sayfalar 36 - 44

3.
Gebelik Diyabetinde Pro-enflamatuvar Belirteçlerin Etkisi
Effect of Pro-inflammatory Markers on Gestational Diabetes
Fatma Tuba Akdeniz, Zeynep Akbulut, Hakan Sarı, Hasan Aydın, Altay Burak Dalan, Dede Şit, Turgay İspir, Gülderen Yanıkkaya Demirel
doi: 10.25002/tji.2017.586  Sayfalar 45 - 50

4.
Farelerde Staphycoccus aureus ile Oluşturulan Lohusalık Ateşinde Lactobacillus reuteri’nin Th17 Hücreleri ve IL-17 Düzeyine Olan Etkisi
The Effect of Lactobacillus reuteri on the Percentage of Th17 Cells and Level of IL-17 in Staphylococcus aureus- Induced Puerperal Infection BALB/c Mice
Uswatun Hasanah, Sitti Candra Windu Baktiyani, Sri Poeranto, Tatit Nurseta, Sumarno Reto Prawiro
doi: 10.25002/tji.2017.539  Sayfalar 51 - 60

LookUs & Online Makale