e-ISSN 2147-8325
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2016
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Ağır Sepsisli Hastalarda Periferik Kan CD34+ Hücre Sayıları
Peripheral Blood CD34+ Cell Counts in Patients With Severe Sepsis
Gülşah Elbüken, Züheyla Karaca, Fatih Tanrıverdi, Bülent Eser, Kürşad Ünlühızarcı, Ramazan Çoşkun, Altay Atalay, Fahrettin Keleştimur
doi: 10.5606/tji.2016.481  Sayfalar 19 - 24

2.
Türkiye’de Behçet Hastalarında NALP3 Q705k Gen Polimorfizmi Sıklığı
NALP3 Q705K Gene Polymorphism Frequency in Behçet’s Disease Patients in Turkey
Fergün Yılmaz, Tülin Ergun, Müge Bıçakçıgil, Nilüfer Şahin, Haner Diresnekeli, Güher Diresnekeli
doi: 10.5606/tji.2016.484  Sayfalar 25 - 29

LookUs & Online Makale