e-ISSN 2147-8325
Volume : 3 Issue : 3 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - 2015
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Panel Reaktif Antikor Sonuçlarının Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastaların Greft Fonksiyonu Üzerindeki Etkisi
The Effect of Panel Reactive Antibody Results on Graft Functions of Patients with Chronic Kidney Failure
İbrahim Pirim, Tülay Kılıçaslan Ayna, Derya Güleç, Mustafa Soyoz, Aslı Özkızılcık Koçyiğit, Toprak Hamdi Güngör, Ceren Yüksel, Burcu Çerçi Gürbüz, İsmail Totur, Burcu Akman, Erhan Tatar, Cem Tüğmen, İsmail Sert, Zeki Soyaçacı, Adam Uslu
doi: 10.5606/tji.2015.449  Sayfalar 105 - 110

2.
Radyasyona Maruz Kalan Farelerde EMSA Eritin Uygulamasının Eritropoez ve Kompleman Regülatörler Üzerindeki Önemi
Significance of EMSA Eritin Administration on Erythropoiesis and Complement Regulators in Irradiated Mice
Qonitatul Khasanah, Mansur İbrahim, Muhamib Rifai
doi: 10.5606/tji.2015.393  Sayfalar 111 - 116

OLGU SUNUMU
3.
Erişkinlikte Tanısı Konulan Kronik Granülomatöz Hastalık
Chronic Granulomatous Disease Diagnosed in Adulthood
Faruk Karakeçili, Hicran Akın, Murat Peköz, Reşit Mıstık, Haluk Barbaros Oral, Halis Akalın
doi: 10.5606/tji.2015.442  Sayfalar 117 - 120

DERLEME
4.
Tip 1 Sitokin Reseptörlerinin Yapısı ve Sinyal Mekanizmaları: Kısa Bir Genel Bakış
The Structure and Signaling Mechanisms of Type 1 Cytokine Receptors: A Brief Overview
İhsan Esen
doi: 10.5606/tji.2015.377  Sayfalar 121 - 124

5.
DERGİMİZDE 2015 YILINDA YAYINLANAN YAZILARIN LİSTESİ
DERGİMİZDE 2015 YILINDA YAYINLANAN YAZILARIN LİSTESİ

Sayfalar 125 - 128
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale